Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor wojewódzki
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Gdańsk
82 dni temu
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 80866

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:



 • praca administracyjno-biurowa,

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych,

 • przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:



 • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,

 • pokój biurowy mieści się na pierwszym piętrze wielokondygnacyjnego budynku,

 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,

 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • sprawuje nadzór nad urzędami stanu cywilnego oraz przeprowadza kontrole w tych urzędach
 • opracowuje projekty decyzji administracyjnych w trybie odwoławczym w sprawach rozpatrywanych przez wojewodę dotyczących urzędów stanu cywilnego
 • przygotowuje projekty decyzji w sprawie stwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
 • przygotowuje projekty decyzji w sprawie unieważnienia jednego z dwóch aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe