Najnowsze oferty pracy

 • Inżynier Budowy

  Praca.pl Sp. z o.o.   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj bez CV
  5 godz.
  Zakres obowiązków: Tworzenie kosztorysów, Zarządzanie dokumentacją, Pomoc w przygotowywaniu placu budowy, Wspieranie koordynacji zespołów i podwykonawców, Analiza harmonogramów i postępów prac, Monitorowanie budżetu. Praca na różnych budowach.
 • Młodszy Inżynier w Dziale Kontrolingu Budowlanego

  Murapol Real Estate S.A.   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  5 godz.
  Twój zakres obowiązków: weryfikacja umów z wykonawcami w zakresie kompleksowości przedmiotu umowy; weryfikacja zgodności dat realizacji z harmonogramem budowy; weryfikacja wyceny prac budowlanych;
 • Inżynier Budowy

  PEKABEX   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  10 godz.
  Miejsce pracy: Gdynia, Gdańsk, Elbląg, Poznań, Nysa, Katowice, Bielsko-Biała, Ruda Śląska Twój zakres obowiązków: opracowywanie przedmiarów, prace z dokumentacją budowy, tworzenie zestawień, wsparcie w organizacji placu budowy, wsparcie w koordynacji pracy sił własnych i...
 • Inżynier Sprzedaży – ICT/IT

  Orange Polska S.A.   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  kontrakt B2B  pełny etat
  1 dni
  Budowanie, oferowanie i wdrażanie innowacyjnych oraz cyfrowych rozwiązań ICT dla Klientów Biznesowych; Tworzenie i dobór rozwiązań dla Klientów w zakresie sprzętu IT (presales) Realizacja celów sprzedażowych, szacowanie opłacalności projektów i ich raportowanie; Rozpoznawanie i...
 • Inżynier ds. uruchomień - robotyka

  TBS Consulting   Katowice    praca zdalna   dziś wygasa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat   13 000 - 14 500 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  Zakres obowiązków: Po pełnym okresie wdrożeniowo-szkoleniowym w zagranicznej, europejskiej fabryce: Rozruch i konfiguracja zrobotyzowanych urządzeń do obróbki stalowych profili i rur w Polsce oraz także w innych krajach na całym świecie. Kompletne uruchamianie linii, ale bez programowania...
 • Specjalista ds. budowlanych

  REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.   Katowice, ul. Żelazna 9    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  analiza dokumentacji projektowej i przetargowej, wykonywanie obmiarów, przygotowywanie wycen/kosztorysów zgodnie z dokumentacją projektową, pozyskiwanie i analiza ofert od dostawców.
 • Montażysta

  AGATA Spółka Akcyjna   Katowice    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało: Montaż mebli pokojowych oraz kuchennych w Salonie Agata; Prace pomocnicze związane z instalacją i montażem mebli; Prace przygotowawcze przy budowie ekspozycji.
 • Starszy Inspektor / Specjalista w Dziale Aparatury Medycznej

  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  2 dni
  Zakres zadań: wykonywanie napraw, przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego oraz prowadzenie ewidencji czynności serwisowych, współpraca z serwisami zewnętrznymi w zakresie napraw, przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego – zbieranie ofert cenowych, nadzór...
 • Inżynier Budowy w dziale kontroli jakości

  Murapol Venture Partner S.A.   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  4 dni
  Twój zakres obowiązków: bieżąca kontrola realizowanych inwestycji względem zgodności z projektem, wytycznymi wykonawczymi Spółki oraz warunkami technicznymi na prowadzonych inwestycjach w całej Polsce, nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp podczas realizacji inwestycji, nadzór...
 • Inżynier Budowy

  NES Global Talent   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat   7 000 - 9 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  5 dni
  Opis stanowiska – obowiązki: Przestrzeganie prawa budowlanego i przepisów BHP; Prowadzenie rozliczeń finansowych prac budowlanych oraz kontrola kosztów; Uczestnictwo w procesie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń administracyjnych dla obiektów handlowych i przemysłowych; Zarządzanie i...
Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
specjalista (mid)
praca stacjonarna
82 dni temu
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 133145

Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera
(z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie) oraz innych urządzeń biurowych. Zagrożenie korupcją. Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz - uczestnictwo w postępowaniach sądowo-administracyjnych. Udział w spotkaniach/konferencjach z przedstawicielami Wód Polskich, resortowych ministerstw czy innych urzędów wojewódzkich.

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty aktów prawa miejscowego (rozporządzeń Wojewody Śląskiego) związanych z ustanowieniem: stref ochronnych ujęć wody, obszaru ochronnego oraz przyjęcia planu utrzymania wód.
 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych stwierdzających i potwierdzających reprezentację Skarbu Państwa (SP) oraz wykonywanie praw właścicielskich SP.
 • Prowadzi sprawy związane z przyjmowaniem analiz ryzyka przeprowadzanych przez właścicieli ujęć wodnych.
 • Prowadzi rejestry i zbiory w zakresie stref ochronnych oraz obszarów ochronnych.
 • Sporządza roczne sprawozdania oceniające stopień realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz planach zarządzania ryzykiem powodziowym.
 • Uzgadnia projekt planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza przygotowanego przez Wody Polskie (sporządza opinię).
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach przejścia urządzeń wodnych lub ich części na własność właściciela wód oraz w sprawach odszkodowań jeżeli szkoda nie jest następstwem wykonywania pozwolenia wodnoprawnego albo dokonania zgłoszenia wodnoprawnego na żądanie poszkodowanego.
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące ustalania wysokości i rodzaju świadczeń oraz terminów ich spełnienia ponoszonych na rzecz związków spółek wodnych przez podmioty określone w art. 454 ust. 1 ustawy Prawo Wodne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja lub wyższe na kierunku lub o specjalności: inżynieria i gospodarka wodna lub ochrona środowiska lub inżynieria środowiska lub geologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z realizowaniem zadań z zakresu gospodarki wodnej lub ochrony środowiska lub z tworzeniem dokumentacji geologicznej lub/i hydrogeologicznej lub ze sporządzaniem wniosków o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody lub na stanowiskach związanych z tworzeniem aktów prawa miejscowego lub w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych
 • znajomość ustawy Prawo wodne
 • znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dział II), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość rozporządzenia PRM ws. trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej
 • znajomość rozporządzenia PRM w sprawie ,,zasad techniki prawodawczej”
 • myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 

Podobne oferty

 • Inżynier Budowy

  Praca.pl Sp. z o.o.   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj bez CV
  5 godz.
  Zakres obowiązków: Tworzenie kosztorysów, Zarządzanie dokumentacją, Pomoc w przygotowywaniu placu budowy, Wspieranie koordynacji zespołów i podwykonawców, Analiza harmonogramów i postępów prac, Monitorowanie budżetu. Praca na różnych budowach.
 • Młodszy Inżynier w Dziale Kontrolingu Budowlanego

  Murapol Real Estate S.A.   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  5 godz.
  Twój zakres obowiązków: weryfikacja umów z wykonawcami w zakresie kompleksowości przedmiotu umowy; weryfikacja zgodności dat realizacji z harmonogramem budowy; weryfikacja wyceny prac budowlanych;
 • Inżynier Budowy

  PEKABEX   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  10 godz.
  Miejsce pracy: Gdynia, Gdańsk, Elbląg, Poznań, Nysa, Katowice, Bielsko-Biała, Ruda Śląska Twój zakres obowiązków: opracowywanie przedmiarów, prace z dokumentacją budowy, tworzenie zestawień, wsparcie w organizacji placu budowy, wsparcie w koordynacji pracy sił własnych i...
 • Inżynier Sprzedaży – ICT/IT

  Orange Polska S.A.   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  kontrakt B2B  pełny etat
  1 dni
  Budowanie, oferowanie i wdrażanie innowacyjnych oraz cyfrowych rozwiązań ICT dla Klientów Biznesowych; Tworzenie i dobór rozwiązań dla Klientów w zakresie sprzętu IT (presales) Realizacja celów sprzedażowych, szacowanie opłacalności projektów i ich raportowanie; Rozpoznawanie i...
 • Inżynier ds. uruchomień - robotyka

  TBS Consulting   Katowice    praca zdalna   dziś wygasa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat   13 000 - 14 500 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  Zakres obowiązków: Po pełnym okresie wdrożeniowo-szkoleniowym w zagranicznej, europejskiej fabryce: Rozruch i konfiguracja zrobotyzowanych urządzeń do obróbki stalowych profili i rur w Polsce oraz także w innych krajach na całym świecie. Kompletne uruchamianie linii, ale bez programowania...
 • Specjalista ds. budowlanych

  REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.   Katowice, ul. Żelazna 9    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  analiza dokumentacji projektowej i przetargowej, wykonywanie obmiarów, przygotowywanie wycen/kosztorysów zgodnie z dokumentacją projektową, pozyskiwanie i analiza ofert od dostawców.
 • Montażysta

  AGATA Spółka Akcyjna   Katowice    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało: Montaż mebli pokojowych oraz kuchennych w Salonie Agata; Prace pomocnicze związane z instalacją i montażem mebli; Prace przygotowawcze przy budowie ekspozycji.
 • Starszy Inspektor / Specjalista w Dziale Aparatury Medycznej

  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  2 dni
  Zakres zadań: wykonywanie napraw, przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego oraz prowadzenie ewidencji czynności serwisowych, współpraca z serwisami zewnętrznymi w zakresie napraw, przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego – zbieranie ofert cenowych, nadzór...
 • Inżynier Budowy w dziale kontroli jakości

  Murapol Venture Partner S.A.   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  4 dni
  Twój zakres obowiązków: bieżąca kontrola realizowanych inwestycji względem zgodności z projektem, wytycznymi wykonawczymi Spółki oraz warunkami technicznymi na prowadzonych inwestycjach w całej Polsce, nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp podczas realizacji inwestycji, nadzór...
 • Inżynier Budowy

  NES Global Talent   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat   7 000 - 9 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  5 dni
  Opis stanowiska – obowiązki: Przestrzeganie prawa budowlanego i przepisów BHP; Prowadzenie rozliczeń finansowych prac budowlanych oraz kontrola kosztów; Uczestnictwo w procesie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń administracyjnych dla obiektów handlowych i przemysłowych; Zarządzanie i...