Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor WUOZ w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

Skierniewice

1708 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 162766
 • Data ukazania się ogłoszenia: 02 września 2014 r.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

 • Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw ochrony zabytków archeologicznych
 • WUOZ w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.75

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi,90-425 Łódź, ul.Piotrkowska 99

Miejsce wykonywania pracy:

 • Skierniewice
 • WUOZ w Łodzi Delegatura w Skierniewicach,96-100 Skierniewice,ul.Trzcińska 18

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie wytycznych konserwatorskich dot. zabytków archeologicznych na wniosek inwestora lub z urzędu,
 • nadzorowanie i koordynowanie prac i badań wykopaliskowych - inspekcje terenowe, kontrole,
 • prowadzenie ewidencji i weryfikacji stanowisk archeologicznych, weryfikacja dokumentacji z badań archeologicznych,
 • przygotowywanie dokumentacji do decyzji o wpisaniu do rejestru zabytków archeologicznych
 • opiniowanie,wydawanie pozwoleń, decyzji,postanowień i innych dokumentów,
 • przygotowywanie wytycznych oraz opinii do planów zagospodarowania przestrzennego,gminnych ewidencji zabytków, gminnych programów opieki nad zabytkami,
 • prowadzenie ewidencji wydawanych zaświadczeń,decyzji i innych dokumentów,
 • wykonywanie sprawozdań wynikajacych z zadań objętych zakresem obowiązków,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym, praca w terenie, stres związany z obsługą klientów zewnętrznych
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy wyposażone w komputer,budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo ( brak windy, podjazdu), zmienne warunki atmosferyczne pracy w terenie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe archeologia
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
  • umiejętność analitycznego myślenia, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, umiejetność interpretacji przepisów,samodzielnej organizacji pracy.
wymagania dodatkowe
 • komunikatywność,biegła obsluga komputera, doświadczenie zdobyte podczas pracy w terenie.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Archeolog

Archeolog jest osobą zajmującą się rekonstrukcją zdarzeń z dalekiej przeszłości na potrzeby naukowe. Zajmuje się odkrywaniem i analizowaniem pradawnych kultur, wynalazków, osiągnięć cywilizacyjnych i temu podobnych, celem upublicznienia ich dla dobra ogółu. Archeolog prowadzi badania różnego rodzaju, w tym wykopaliska badawcze i ratownicze, nadzoruje prace budowlane na terenach obfitujących w potencjalne ...
Archeolog Praca Archeolog

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (681)
Wałbrzych (66)
Legnica (99)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (242)
Toruń (143)
Lubelskie:
Lublin (246)
Chełm (48)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (809)
Tarnów (103)
Nowy Sącz (94)
Mazowieckie:
Warszawa (2103)
Radom (169)
Płock (74)
Opolskie:
Opole (228)
Nysa (80)
Podkarpackie:
Rzeszów (151)
Przemyśl (39)
Podlaskie:
Białystok (159)
Suwałki (40)
Łomża (33)
Pomorskie:
Gdańsk (478)
Gdynia (299)
Słupsk (80)
Śląskie:
Katowice (573)
Częstochowa (177)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (200)
Elbląg (128)
Ełk (62)
Wielkopolskie:
Poznań (635)
Kalisz (93)
Konin (77)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (303)
Koszalin (123)
Kołobrzeg (43)
Auchan (192)
Tesco (152)
Inditex (28)
Leroy Merlin (170)
Bricoman (29)
STRABAG (5)
ABB (43)
Accenture (118)
Carrefour (149)
PKO BP (331)
PwC (28)
KPMG (40)
Orange (32)
IKEA (43)
Budimex (30)

Rekrutują z Praca.pl