Praca Żyrardów Najnowsze oferty pracy: 24

Praca w Żyrardowie

Żyrardów – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Powierzchnia Żyrardowa zajmuje 14 kilometrów kwadratowych. Miasto zamieszkuje prawie 40 tys. osób.

Powiat żyrardowski tworzą: gmina miejska Żyrardów, gmina miejsko-wiejska Mszczonów oraz trzy gminy wiejskie – Puszcza Mariańska, Radziejowice, Wiskitki.

Żyrardów leży między największymi polskimi aglomeracjami – warszawską (Żyrardów z centrum Warszawy dzieli 50 km) i łódzką (do centrum Łodzi jest 90 km). Przy północnej granicy miasta biegnie autostrada A2, nieopodal południowej – ekspresowa trasa S8. Miasto ma swoją obwodnicę (na odcinku drogi krajowej nr 50). Przez Żyrardów prowadzi droga wojewódzka nr 719, zapewniająca połączenie z Warszawą, Pruszkowem i Grodziskiem Mazowieckim, a także linia kolejowa. Najbliższy międzynarodowy port lotniczy to Lotnisko Chopina w Warszawie.

Żyrardów przyciąga nie tylko miłośników turystyki industrialnej. W mieście działa nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny, znajduje się tutaj kąpielisko miejskie, a na zachód od centrum Żyrardowa rozciąga się otulina Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Aglomeracja warszawska to przede wszystkim duży ośrodek społeczno-gospodarczy. Do Obszaru Metropolitalnego Warszawy wliczają się jedno miasto na prawach powiatu i 71 gmin wokół miasta stołecznego. 39 gmin ściśle powiązanych z Warszawą funkcjonalnie należy do Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne metropolii warszawskiej. Jedną z tych silnie powiązanych gmin jest Żyrardów. WOF to ważny węzeł komunikacyjny – drogowy i kolejowy, ośrodek gospodarczy i atrakcyjne miejsce zamieszkania. Mieszkańcy Żyrardowa i okolic mają do dyspozycji transport publiczny – podróż do centrum Warszawy pociągiem zajmuje 55 minut. Wielu z nich korzysta z szerokiego rynku pracy – w samej stolicy czy w miastach leżących na trasie do niej.

Rynek pracy, oferty pracy – Żyrardów

Żyrardów zapisał się na kartach historii jako znaczący ośrodek przemysłu lekkiego. Najważniejsze zakłady włókiennicze uległy jednak likwidacji w okresie przekształceń ustrojowych, co negatywnie odbiło się na lokalnej gospodarce i rynku pracy. W ciągu ostatniego dwudziestolecia sytuacja stopniowo się poprawia. W Żyrardowie działają firmy z polskim i zagranicznym kapitałem.

W październiku 2020 r. w REGON wpisane były 5493 podmioty gospodarki narodowej, w tym 185 podmiotów z sektora publicznego i 5240 prywatnych. 

W mieście działają duże sieci handlowe i mniejsze firmy zajmujące się handlem hurtowym, detalicznym i naprawą pojazdów. Rozwinięty jest sektor usług, także związanych z działalnością profesjonalną, naukową i techniczną, budownictwo, transport i gospodarka magazynowa oraz przetwórstwo przemysłowe.

Do największych żyrardowskich pracodawców zaliczają się producent telewizorów, przedsiębiorstwo z fińskim kapitałem – producent pokryć dachowych, a także producenci konstrukcji stalowych, odzieży ochronnej i korporacyjnej oraz alkoholi. Sporo miejsc pracy generuje też sektor publiczny, m.in. Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego, czy Starostwo Powiatowe i podległe mu jednostki.

Mimo że Żyrardów podniósł się po upadku największych zakładów pracy, to bezrobocie wciąż utrzymuje się w powiecie na poziomie ok. 10%. W październiku 2020 r. stopa bezrobocia wynosiła tu 10,6%, dla porównania – średnia wojewódzka to 5,1%, a krajowa – 6,1% (dane GUS). W powiatowym urzędzie pracy zarejestrowane były 2882 osoby bezrobotne.

PUP Żyrardów:

Adres: Bolesława Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów
E-mail: wazy@praca.gov.pl, sekretariat@pup-zyrardow.pl
Telefon: 46 855 38 12