Praca Sochaczew Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 1085

Praca w Sochaczewie

Sochaczew: ludność, powierzchnia, położenie

Liczba mieszkańców Sochaczewa wynosi ok. 36,3 tys. osób. Powierzchnia miasta to 26,2 kilometra kwadratowego.

Sochaczew właściwie od początku swojego istnienia jest miastem dobrze skomunikowanym. Już we wczesnym średniowieczu rozwijał się jako osada targowa na skrzyżowaniu ważnych dróg. Współcześnie miasto leży na trasie z Berlina do Moskwy, przy międzynarodowej magistrali kolejowej E-20. Biegną tędy drogi krajowe – nr 50 i nr 92 (ich fragmenty tworzą obwodnicę miasta) oraz drogi wojewódzkie – nr 580 i 705, a tuż za granicami miasta także autostrada A2. Do Sochaczewa łatwo dojechać i transportem drogowym, i koleją. Miasto leży niedaleko trzech dużych ośrodków gospodarczych. Odległość od stolicy kraju wynosi ok. 50 km, od Płocka – 60 km, a od stolicy woj. łódzkiego – Łodzi – 70 km. Mieszkańcy Sochaczewa mogą korzystać więc z szerokich możliwości rynku pracy w aglomeracjach, a lokalni przedsiębiorcy mają do dyspozycji poszerzony rynek zbytu. Dogodne położenie ma pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy miasta.

Sochaczew, powiat sochaczewski: możliwości zawodowe

Sochaczewski rynek pracy tworzą dość zróżnicowane firmy, w zdecydowanej większości mikroprzedsiębiorstwa. W Sochaczewie działa 4610 podmiotów gospodarki narodowej (stan REGON w końcówce października 2020 r.):

  • 4441 mikropodmiotów, w tym 45 reprezentujących sektor publiczny (0-9 pracujących),
  • 129 małych zakładów pracy, z czego 21 jednostek budżetowych (10-49 pracujących),
  • 36 średnich zakładów pracy, w tym 17 z sektora publicznego (50-249 pracujących),
  • 4 duże zakłady pracy – 2 prywatne, 2 jednostki budżetowe – (250-999 pracujących).

Najwięcej jest firm handlowych i zajmujących się naprawą pojazdów – stanowią one 26,8% ogółu podmiotów zarejestrowanych w REGON. Znaczny udział w ogóle podmiotów mają także firmy transportowe i związane z gospodarką magazynową (11,4% podmiotów) oraz budowlane (11,3% podmiotów). Pracę w Sochaczewie można jednak znaleźć również w wielu innych branżach. Miasto skupia większość dużych i średnich przedsiębiorstw w powiecie sochaczewskim, stanowi zatem główny ośrodek gospodarczy regionu. W powiecie sochaczewskim działa łącznie 9339 podmiotów gospodarki narodowej (w tym 6 dużych i 57 średnich). Mieszkańcy Sochaczewa mogą także zdecydować się na poszukiwanie pracy z dojazdem w Warszawie – podróż w jedną stronę pociągiem do stacji Warszawa Centralna zajmuje około godziny.

Miasto ma długie przemysłowe tradycje. Do największych pracodawców w Sochaczewie zaliczają się znany w całej Europie polski producent w branży motoryzacyjnej, producent systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych, duże przedsiębiorstwo z branży budownictwa przemysłowego i energetycznego. W mieście rozwija się też przemysł spożywczy, kosmetyczny i ceramiki budowlanej.

Stan bezrobocia w Sochaczewie: urząd pracy, GUS 

Sochaczewski rynek pracy tworzą zróżnicowane pod względem wielkości i profilu działalności przedsiębiorstwa. W mieście działają firmy z polskim i zagranicznym kapitałem, powstają nowe miejsca pracy. O kondycji lokalnego rynku zatrudnienia wiele mówi stopa bezrobocia, która w powiecie sochaczewskim utrzymuje się na poziomie niższym niż średnia wojewódzka i krajowa.

Zgodnie z danymi GUS na październik 2020 r. wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wynosił:

  • 5,0% dla powiatu sochaczewskiego,
  • 5,1% dla województwa mazowieckiego,
  • 6,1% dla Polski.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w październiku zarejestrowanych było 1770 osób. Największą grupę stanowili mieszkańcy miasta Sochaczewa – 862 osoby. W Strukturze bezrobotnych widać największe problemy związane z aktywizacją zawodową sochaczewian. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych z Sochaczewa dużą grupę stanowią osoby długotrwale bezrobotne (382), nieposiadające kwalifikacji zawodowych (355) i doświadczenia zawodowego (202), a także mieszkańcy po ukończeniu 50. roku życia (252).