Praca Mszczonów

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 312

Praca w Mszczonowie

Mszczonów to niewielkie miasto w województwie mazowieckim, należące do powiatu żyrardowskiego. Jest siedzibą administracji miejsko-wiejskiej gminy, lokalnym ośrodkiem gospodarczym, który wciąż się rozwija. Dzieje miasta są długie. Już w XII w. na terenie Mszczonowa istniała wieś targowa, której w 1377 r. książę Ziemowit Mazowiecki III nadał prawa miejskie.

Mszczonów, a w zasadzie cały powiat żyrardowski, leży w Obszarze Metropolitalnym Warszawy. Część mieszkańców miasta związana jest zawodowo ze stolicą. Dojazd do jej centrum zajmuje ok. pół godziny. Niedaleko od Mszczonowa leżą także takie większe ośrodki gospodarcze jak Żyrardów (dystans 9 km), Grodzisk Mazowiecki (18 km), Skierniewice (30 km) czy Piaseczno (40 km).

W profilu gospodarczym Mszczonowa wyróżniają się sektor handlowo-usługowy, przemysł i rzemiosło oraz rolnictwo i sadownictwo. Mszczonów jest częścią aglomeracji warszawskiej, miastem powiązanym ze stolicą kraju w wielu wymiarach. Na kogo czekają oferty pracy w Mszczonowie? Czy mieszkańcy miasta mają szerokie możliwości rozwijania kariery zawodowej na miejscu?

Mszczonów – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Mszczonów k. Warszawy liczy 6,3 tys. mieszkańców. Populacja miasta maleje. Jeszcze w 2007 r. w Mszczonowie mieszkało prawie 6,5 tys. osób. Miejscowość zajmuje teren 8,6 kilometra kwadratowego. Gmina Mszczonów rozciąga się na 145 kilometrach kwadratowych.

Dla wielu mieszkańców woj. mazowieckiego i łódzkiego pierwszym skojarzeniem z miejscowością są gorące źródła. Termy w Mszczonowie to nowoczesny kompleks basenów, w którym wykorzystuje się słodkie źródła termalne. Do mszczonowskich atrakcji zalicza się też najgłębszy na świecie basen do nurkowania.

Mszczonowa na mapie Polski należy szukać między dwoma dużymi aglomeracjami – warszawską i łódzką. Do centrum Warszawy jest z Mszczonowa 47 km, do Łodzi – 96 km. Mszczonów leży w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego. Jest dużym węzłem komunikacyjnym, w którym krzyżują się szlaki drogowe i kolejowe (droga ekspresowa nr 8, droga krajowa nr 50, Centralna Magistrala Kolejowa, linia kolejowa Berlin – Moskwa). Niedaleko miasta przebiega autostrada A2.

Rynek pracy, oferty pracy – Mszczonów

Mszczonów za swoją siedzibę obrało 700 podmiotów gospodarki narodowej (wg REGON, stan na 31.10.2020 r.), w tym 678 prywatnych przedsiębiorstw. W zdecydowanej przewadze są mikrofirmy – 655 podmiotów to samozatrudnieni i jednostki do 9 pracowników. 36 zakładów pracy deklaruje stan zatrudnienia w przedziale 10-49 osób. W mieście działa też 8 średniej wielkości podmiotów (50-249 pracujących) i jeden duży, zatrudniający między 250 a 999 osób.

W jakich branżach dostępna jest praca w Mszczonowie? Najwięcej tutejszych firm działa w handlu, naprawie pojazdów (31,7% podmiotów). W mieście funkcjonuje 88 zakładów przetwórstwa przemysłowego, 70 podmiotów zajmujących się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną oraz 63 w sekcji transport i gospodarka magazynowa. Dobrze rozwinięte są też budownictwo i usługi.

Stopa bezrobocia w powiecie żyrardowskim oscyluje w okolicach 10%, tym samym przewyższa poziom krajowy i wojewódzki. W październiku 2020 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia wynosiła:

 • dla Polski – 6,1%,
 • dla województwa – 5,1%,
 • dla powiatu żyrardowskiego – 10,6%.

Największą grupę bezrobotnych w końcówce października stanowili mieszkańcy Żyrardowa – 1523 osoby na 2882. Z gminy Mszczonów zarejestrowanych było 380 osób, w tym 218 długotrwale bezrobotnych.

Mimo sporego bezrobocia w powiecie część pracodawców ma trudności z obsadzaniem wolnych stanowisk. Brak wykwalifikowanych do danej pracy osób z jednej strony i trudne warunki pracy, czy niska płaca, sprawiają, że na rynku występują zawody deficytowe. Mówimy o nich, gdy liczba dostępnych ofert zatrudnienia przewyższa liczbę zarejestrowanych bezrobotnych, którzy spełniają warunki, by tę pracę podjąć. Badanie Barometr zawodów, zawierające wykaz profesji nadwyżkowych i deficytowych, pokazało, że największe zapotrzebowanie lokalnych pracodawców dotyczy:

 • fizjoterapeutów i masażystów,
 • instruktorów rekreacji i sportu,
 • pielęgniarek i położnych,
 • ratowników medycznych,
 • pracowników służb mundurowych,
 • kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,
 • spedytorów i logistyków,
 • kierowników ds. usług,
 • magazynierów,
 • murarzy i tynkarzy,
 • robotników budowlanych.

Ponadto w deficycie jest kolejnych 36 grup zawodów z różnych branż. Z drugiej strony na lokalnym rynku pracy wskazano 4 grupy nadwyżkowe:

 • agenci ubezpieczeniowi,
 • kierowcy samochodów osobowych,
 • kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu,
 • monterzy maszyn i urządzeń.