Praca Grodzisk Mazowiecki

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 547

Praca w Grodzisku Mazowieckim

Grodzisk Mazowiecki należy do województwa mazowieckiego i jest centralnym miastem powiatu grodziskiego. Jako siedzibą jego władz, a także samorządu miejsko-wiejskiej gminy Grodzisk Mazowiecki miasto pełni szereg funkcji: administracyjnych – zlokalizowane są tu urzędy i instytucje użyteczności publicznej, placówki oświatowe i ochrony zdrowia oraz gospodarczych – to rynek pracy dla mieszkańców całej okolicy.

Grodzisk to rozwijające się miasto, które dzięki inwestycjom staje się coraz bardziej przyjazne do życia. Mejscwość sprzyja nie tylko poszukującym odpoczynku. Praca w Grodzisku Mazowieckim dostępna jest w wielu branżach, a położone w obrębie aglomeracji warszawskiej miasto ma dość rozbudowany rynek zatrudnienia. Jak wygląda profil gospodarczy miejscowości?

Grodzisk Mazowiecki – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Gmina Grodzisk Mazowieckie rozciąga się na obszarze 107 kilometrów kwadratowych. Poza miastem składa się ona z 35 wsi. W gminie mieszka ok. 43,7 tys. osób, z czego 32,1 tys. w samym Grodzisku Mazowieckim.

Miasto zajmuje 13,2 kilometra kwadratowego, leży na południowy zachód od Warszawy, między Pruszkowem a Żyrardowem. Grodzisk Mazowiecki i stolicę kraju dzieli 30 km. Miejscowość jest dobrze skomunikowana siecią połączeń kolejowych i drogowych. Niedaleko od jej granic przebiega autostrada A2, a przez miasto prowadzą dwie drogi wojewódzkie – nr 719 z Warszawy do Żyrardowa oraz nr 579 z Kazunia Polskiego do Radziejowic. W 2022 r. ma zostać oddana do użytku zachodnia obwodnica miasta – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 – a wraz z nią drogi dojazdowe, ciągi piesze i pieszo-rowerowe. Obwodnica nie tylko usprawni ruch i odciąży centrum miasta, ale też ma być zachętą dla inwestorów, ułatwiać poszerzanie rynków zbytu produkowanych dóbr.

Powiat grodziski tworzą gmina miejsko-wiejska Grodzisk Mazowiecki, dwie gminy miejskie – Milanówek i Podkowa Leśna oraz trzy gminy wiejskie – Baranów, Jaktorów, Żabia Wola.

Do dyspozycji mieszkańców są obiekty sportowo-rekreacyjne – hala sportowa, boiska, skate park, korty tenisowe czy miejska pływalnia. Za krzewienie kultury odpowiada Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki – w ramach którego działają centrum kultury i  kino. W Grodzisku Mazowieckim odbywają się liczne imprezy plenerowe, działają kluby sportowe i koła zainteresowań. Nie brakuje także ciekawych miejsc rekreacji. Należą do nich choćby stawy, jezioro i dwa parki.

Rynek pracy, oferty pracy – Grodzisk Mazowiecki

Jak zostało wspomniane wyżej, Grodzisk Mazowiecki leży niedaleko Warszawy i znajduje się w obszarze aglomeracji warszawskiej – w Obszarze Metropolitalnym Warszawy. Mieszkańcy chętnie korzystają ze stołecznego rynku pracy, wyspecjalizowanych usług czy edukacji na poziomie szkół wyższych – dojazd jest dogodny, a transport publiczny zapewnia częste połączenia między miastami.

Rynek pracy w województwie mazowieckim rozwija się nierównomiernie.  Sytuacja gospodarcza w aglomeracji jest bardzo dobra. Bliskość Warszawy przyciąga inwestorów, powstają kolejne miejsca pracy, rozwija się mieszkalnictwo. Bezrobocie w samej stolicy jest niskie. Stopa bezrobocia wg GUS w październiku 2020 r. wynosiła w Warszawie 1,8%. Poziom wojewódzki jest dużo wyższy – równy 5,1%, a krajowy to 6,1%. Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego dla powiatu grodziskiego wyniósł 3,9%. W Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 1,4 tys. osób, ze względu na największą liczbę mieszkańców – także najwięcej osób bezrobotnych mieszka w gminie Grodzisk Mazowiecki. Do urzędu mogą zgłaszać się mieszkańcy wszystkich gmin powiatu potrzebujący wsparcia w szukaniu zatrudnienia, aktywizacji zawodowej czy przebranżowieniu się. 

Grodzisk Mazowiecki i okolice są terenem atrakcyjnym dla inwestorów. W mieście działają nie tylko mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy, ale też duże zakłady produkcyjne, dające pracę setkom osób. W REGON zarejestrowane są łącznie 4664 podmioty gospodarki narodowej (stan na 31 października 2020 r.), w tym:

  • 6 dużych podmiotów (2 zatrudniające 1000 osób lub więcej, 4 z kadrą rzędu 250 – 999 pracowników),
  • 26 średnich podmiotów (zatrudniających od 50 do 249 osób),
  • 109 małych podmiotów (stan zatrudnienia w przedziale 10-49 osób),
  • 4523 mikropodmioty (0-9 pracujących).

96,8% ogółu podmiotów należy do sektora prywatnego.

Największym pracodawcą w mieście jest fabryka wytwarzająca produkty wykorzystywane obszarach chłodnictwa i ogrzewnictwa. Wiele miejsc pracy generuje także branża farmaceutyczna i przemysł spożywczy, reprezentowany przez duże, międzynarodowe koncerny i polskie przedsiębiorstwa, m.in. spółdzielnię mleczarską.

PUP Grodzisk Mazowiecki:

Adres: ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
E-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl
Telefon: 22 755-55-86, 22 723-01-82

Szukaj pracy w mieście