Oferty Tygodnia

Praca Głowno Najnowsze oferty pracy: 26

Praca w Głownie

Głowno – liczba mieszkańców, położenie, atrakcje

Głowno leży na północny-wschód od Łodzi. To niewielkie, spokojne miasto, liczące 4,8 tys. mieszkańców. Głowna na mapie Polski należy szukać w województwie łódzkim. Miasto przynależy do powiatu zgierskiego i jest siedzibą gminy miejskiej, która zajmuje prawie 20 km².

Położenie miasta – na szlaku komunikacyjnym prowadzącym z Łodzi przez Łowicz do Warszawy – ma pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę i rynek pracy. Głowno od Łodzi dzieli ok. 30 km, od Łowicza 23 km, a od Warszawy nieco ponad 100 km. Miasto leży też w odległości ok. 10 km od skrzyżowania autostrad A1 z A2 oraz niecałe 20 km od węzła autostradowego w Łyszkowicach.

Powiat zgierski, do którego przynależy Głowno, jest częścią Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, który powstał, by umacniać współpracę na poziomie samorządów terytorialnych, służącą efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych i wspierać społeczno-gospodarczy rozwój.

Głowno i okolice na tle wielu innych miast wyróżniają walory krajoznawcze, a mówiąc dokładniej – doliny Morgi i Mrożycy. W centrum znaleźć można wydmy śródlądowe, a granice miasta wyznaczają lasy, głównie sosnowo-dębowe. W północnej części miasta znajduje się rezerwat przyrody Zabrzeźnia, w którym dominują dęby i graby. Na tym jednak nie koniec przyrodniczych atutów Głowna. Przez miejscowość płyną trzy rzeki: Mroga, Mrożyca i Brzuśnia. Na pierwszej z nich są dwa duże zbiorniki wodne, łącznie zajmujące powierzchnię 39 ha. Większy zalew w Głownie to położona w centrum miasta Mrożyczka, z plażą, molo, miejscem na koncerty i oczywiście strzeżonym kąpieliskiem. Można tu wypożyczyć leżaki, sprzęty wodne. Do dyspozycji dzieci są plac zabaw i położony w pobliskim lesie park linowy. Mniejszy zbiornik – na Hucie Józefów – pełni funkcję retencyjną, zajmuje ponad 8 ha i jest chętnie wybierany przez wędkarzy. Miasto jest więc zielone, a jego krajobraz dopełniają dwa miejskie parki. W Głownie sporo jest także obiektów rekreacyjno-sportowych.

Podsumowując, położenie w centralnej Polsce, blisko wojewódzkiej Łodzi i w bogatym otoczeniu przyrody, która tworzy w tej okolicy swoisty mikroklimat, to bezapelacyjne zalety miasta, na których w dużej mierze buduje swój kapitał i rozwija się gospodarczo. Przedwojenne Głowno było urlopowym kierunkiem, głównie dla łodzian, miało charakter letniska. Współcześnie miasto aspiruje do tego, by ponownie stać się celem turystycznych podróży mieszkańców regionu. Promuje rodzinny, aktywny wypoczynek oraz „Rodzinną Re-Kreację”.

Poza obiektami rekreacyjnymi, które zapewnia Głowno, zabytki są również czymś, czemu warto poświęcić tu uwagę. Pierwsze pisemne wzmianki o Głównie pochodzą z łęczyckich ksiąg ziemskich, z 1419 r. Zabytkowy charakter mają układ przestrzenny miasta, Plac Wolności, zespół dworsko-parkowy „Zabrzeźnia” – dwór Komorowskich, Pałac Jabłońskich czy dworzec kolejowy. Zabytkowe są także w Głownie kościoły. Najstarszy z nich jest Kościół p. w. św. Jakuba Apostoła z XV w. Miasto jest przygotowane na turystów. Czeka na nich tutaj także baza noclegowa i gastronomiczna.

Rynek pracy, oferty pracy – Głowno

A jak wygląda praca w Głownie i gospodarka tego regionu? W maju 2020 r. stopa bezrobocia w powiecie zgierskim była nieco większa niż w województwie i wynosiła 6,6%. W tym czasie bezrobocie w Łódzkiem i w kraju wynosiło 6%. Miasto podlega pod zgierski Powiatowy Urząd Pracy.

Głowno na swoją siedzibę wybrało 1371 podmiotów gospodarki narodowej (dane GUS na 31.05. 2020 r.). W rejestrze REGON poza mikro- i małymi jednostkami, znalazły się też średnie – 9 z nich zatrudnia od 50 do 249 osób. Nie funkcjonują tu natomiast duże przedsiębiorstwa.

Głowno jest uznawane za ośrodek usługowo-przemysłowy, z dużym udziałem przemysłu maszynowego. Jeśli chodzi o rejestr wg sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), to najwięcej podmiotów – 352 – trudni się handlem hurtowym i detalicznym; naprawą pojazdów samochodowych, na drugim miejscu jest przetwórstwo przemysłowe – 225 podmiotów, a kolejno budownictwo, pozostała działalność usługowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Mieszkanie w Głownie wiąże się z mniejszymi kosztami niż choćby w Łodzi. Do dyspozycji mieszkańców są placówki oświatowe publiczne oraz niepubliczne, tereny rekreacyjne, obiekty sportowe i łatwa do znalezienia w wielu sektorach praca. Głowno i okolice wydają się zatem spokojnym miejscem do życia, nieopodal dużego miasta.