Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Zielona Góra

222 dni temu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 19058

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju ( w tym polegających na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie, radach budowy w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych, udziału w naradach, szkoleniach, konferencjach oraz pracach międzyoddziałowych grup zadaniowych);
- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
- prowadzenie samochodu służbowego,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, a także w pomieszczeniach laboratoryjnych z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolnych i pomiarowych,
 budynek laboratorium i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac a także są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 podczas pobytu w terenie i na realizowanych budowach, konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie.

Zakres zadań

 • wykonywanie badań laboratoryjnych kruszyw;
 • pobieranie w terenie, transport i przygotowywanie próby do przeprowadzenia badań laboratoryjnych;
 • wspólnie z innymi członkami Zespołu analizowanie wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych kruszyw;
 • współpraca z Nadzorem w zakresie realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych;
 • współuczestniczenie przy wykonywaniu określonych wskazanych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole;
 • przyjmowanie, rejestrowanie oraz prawidłowe przechowywanie a następnie likwidowanie prób laboratoryjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zagadnień związanych z technologią budowy dróg,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu,
 • umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,
 • znajomość normy Zarządzania jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025.

Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (805)
Wałbrzych (54)
Legnica (66)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (175)
Toruń (93)
Lubelskie:
Lublin (127)
Chełm (19)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (841)
Tarnów (44)
Nowy Sącz (38)
Mazowieckie:
Warszawa (1766)
Radom (68)
Płock (40)
Opolskie:
Opole (120)
Nysa (21)
Podkarpackie:
Rzeszów (79)
Przemyśl (27)
Podlaskie:
Białystok (101)
Suwałki (38)
Łomża (26)
Pomorskie:
Gdańsk (405)
Gdynia (163)
Słupsk (47)
Śląskie:
Katowice (479)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (98)
Elbląg (51)
Ełk (14)
Wielkopolskie:
Poznań (503)
Kalisz (46)
Konin (37)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (268)
Koszalin (54)
Kołobrzeg (21)
Auchan (137)
Tesco (501)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (23)
STRABAG (9)
ABB (90)
Accenture (253)
Luxoft (178)
PKO BP (369)
KPMG (37)
Orange (19)
IKEA (3)
Budimex (27)

Rekrutują z Praca.pl