Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem

Zakopane

197 dni temu

Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Zakopane
Ogłoszenie o naborze Nr 37615

Warunki pracy

- praca w siedzibie urzędu,
- praca przy komputerze,
- wymuszona pozycja ciała,
-praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
Budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (wyłącznie podjazd, wejście do budynku oraz pomieszczenie sanitarne na parterze budynku dostosowane są dla osób niepełnosprawnych, brak windy). Pomieszczenie biurowe znajduje się na III piętrze. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Zakres zadań

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których zatrudnione są kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, niepełnosprawni, policjantów i pracowników wykonujących pracę zmianową w tym pracujących w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę
 • Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach służby i pracy.
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • Organizowanie i prowadzenie wstępnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 • Udział w opracowywaniu planów modernizacji oraz udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji obiektów Policji, w celu spełniania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poprawy warunków służby i pracy.
 • Udział w przekazywaniu do użytkowania nowobudowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo policjantów i pracowników.
 • Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.
 • Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
 • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach służby i pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 • Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami.
 • Współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach
 • Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nich działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w trybie i zakresie ustalonym przez obowiązujące przepisy oraz przy podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy.
 • Sporządzanie spisów akt przekazanych do składnicy akt Komedy Powiatowej Policji w Zakopanem.
 • Załatwianie bieżącej korespondencji z zakresu bhp.praca w siedzibie urzędu,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunkowe lub podyplomowe z zakresu BHP
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia podyplomowe z zakresu BHP
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów ,,poufne”
 • Znajomość pakietu MS Office i urządzeń biurowych

Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (747)
Wałbrzych (64)
Legnica (104)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (262)
Toruń (166)
Lubelskie:
Lublin (269)
Chełm (52)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (983)
Tarnów (95)
Nowy Sącz (82)
Mazowieckie:
Warszawa (2324)
Radom (177)
Płock (75)
Opolskie:
Opole (247)
Nysa (90)
Podkarpackie:
Rzeszów (159)
Przemyśl (40)
Podlaskie:
Białystok (183)
Suwałki (44)
Łomża (37)
Pomorskie:
Gdańsk (536)
Gdynia (295)
Słupsk (93)
Śląskie:
Katowice (696)
Częstochowa (181)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (213)
Elbląg (115)
Ełk (58)
Wielkopolskie:
Poznań (691)
Kalisz (93)
Konin (84)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (362)
Koszalin (128)
Kołobrzeg (49)
Auchan (195)
Tesco (148)
Inditex (33)
Leroy Merlin (188)
Bricoman (30)
STRABAG (6)
ABB (43)
Accenture (116)
Carrefour (168)
PKO BP (354)
PwC (29)
KPMG (45)
Orange (40)
IKEA (41)
Budimex (30)

Rekrutują z Praca.pl