Praca Jordanów

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 350

Praca w Jordanowie

Jordanów – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Jordanów to niewielkie miasto znajdujące się w powiecie suskim, w województwie małopolskim. Stanowi centrum kulturowe, gospodarcze i administracyjne o zasięgu lokalnym. Jednocześnie położone jest w pobliżu ważnego węzła komunikacyjnego południowej Polski. Co miasteczko ma do zaoferowania i czymś wyróżnia się wśród miast województwa małopolskiego? Poznaj Jordanów – atrakcje, zabytki, a także sytuację demograficzną i gospodarczą.

Miasto Jordanów stanowi również siedzibę władz wiejskiej gminy Jordanów. Liczba mieszkańców miasteczka wynosi  5231 osób (GUS, XII 2021), w gminie wiejskiej mieszka natomiast około 11 tys. osób. 

Gmina miejska rozciąga się na powierzchni nieco ponad 21 kilometrów kwadratowych, z kolei gmina wiejska zajmuje niespełna 93 kilometry kwadratowe. Gęstość zaludnienia w obu jednostkach administracyjnych jest niska. Wiele okolicznych terenów poza miastem stanowią lasy oraz grunty rolne.

Miejscowość obejmuje:

 • strefa numeracyjna 18
 • kod pocztowy 34-240.

Rejestracje tutejszych samochodów można z kolei rozpoznać po początkowych literach KSU.

Miasteczko ma długą historię – prawa miejskie otrzymało w 1564 roku i rozwijało się jako ośrodek handlowy, przez który przebiegały ważne w regionie szlaki handlowe. Organizowano tu między innymi doroczne, huczne jarmarki. Miejscowość znacznie ucierpiała w czasie II wojny światowej, niemniej do dziś można podziwiać kilka ciekawych zabytków.

Do największych atrakcji Jordanowa należą pochodzący z początku XX wieku kościół parafialny Trójcy Przenajświętszej i ratusz z tego samego okresu. Odwiedzając miasteczko, warto też zwrócić uwagę na posadzony w 1919 r. Dąb Wolności, upamiętniający odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Rynek pracy, oferty pracy – Jordanów

Jak wygląda sytuacja gospodarcza tego miejsca? Jordanów nie jest dużym ośrodkiem gospodarczym, niemniej można znaleźć tu firmy różnej wielkości. Zgodnie z rejestrem REGON (dane z końca maja 2022 r.) w gminie miejskiej funkcjonuje łącznie 717 podmiotów gospodarki narodowej. Najwięcej jest jednostek do 9 pracowników (łącznie 686). Grupę 25 podmiotów tworzą małe przedsiębiorstwa i instytucje, czyli zatrudniające od 10 do 49 pracowników. Podmiotów średnich (kadra rzędu 50-249 osób) jest 5, a jedna firma deklaruje zatrudnienie od 250 do 999 pracowników. Jeśli chodzi o profil działalności gospodarczej, panuje tu spora różnorodność.

Jordanów - PKD

Najwięcej jest przedsiębiorstw zajmujących się handlem hurtowym, detalicznym i naprawą pojazdów – razem 175. Ponadto działają tu 122 firmy budowlane, 88 z branży przetwórstwa przemysłowego, a 54 wybrały PKD: pozostała działalność usługowa. Niemała, obejmująca 57 jednostek, jest też grupa firm deklarujących działalność profesjonalną, naukową i techniczną. Znajdziemy tu też 38 przedsiębiorstw transportowych i z branży magazynowej.

Zróżnicowanie gospodarcze przekłada się na dostępne w Jordanowie oferty pracy. Warto przede wszystkim pamiętać, że wielu mieszkańców miasteczka korzysta z poszerzonego rynku pracy i szuka zatrudnienia na terenie całego powiatu.

Kto ma tutaj największe szanse na zatrudnienie? Informacji na ten temat dostarcza między innymi coroczne badanie wykonywane na polecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Barometr zawodów. Obrazuje ono zapotrzebowanie na przedstawicieli poszczególnych profesji w każdym powiecie i województwie, a także w skali ogólnopolskiej. W 2022 r. w powiecie suskim zanotowano bardzo liczną grupę zawodów deficytowych.

Tutejsi pracodawcy mają największe trudności ze znalezieniem kandydatów do pracy na stanowiskach:

 • betoniarza i zbrojarza, murarza i tynkarza, pracownika robót wykończeniowych w budownictwie, operatora i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, 
 • cieśli i stolarza budowlanego, robotnika obróbki drewna i stolarza, 
 • kierowcy samochodów ciężarowych,
 • lekarza, pielęgniarki i położnej, 
 • nauczyciela szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych.

W powyższych profesjach notuje się wysoki deficyt osób chętnych do pracy i zarazem spełniających kryteria pracodawców. 

Poszukiwani przez pracodawców są ponadto między innymi:

 • w przetwórstwie przemysłowym i motoryzacji: elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, blacharze i lakiernicy samochodowi, mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy elektronicy, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, operatorzy obrabiarek skrawających, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, 
 • w oświacie: nauczyciele języków obcych i lektorzy, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych, wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych,
 • w branży opiekuńczo-medycznej: opiekunowie osoby starszej lub z niepełnosprawnością, dentyści, pracownicy ds. techniki dentystycznej, operatorzy aparatury medycznej, ratownicy medyczni, psycholodzy i psychoterapeuci, 
 • w handlu: Pracownicy sprzedaży internetowej, sprzedawcy i kasjerzy. 

Praca czeka też np. w IT, transporcie czy usługach finansowo-księgowych. Warto zapoznać się z pełnymi wynikami badania. 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w Polsce w końcu maja 2022 r. była na poziomie 5,1%. Na tym województwo małopolskie i powiat suski wypadają bardzo korzystnie.

Stopa bezrobocia w powiecie i województwie

W tym czasie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej Beskidzkiej zarejestrowanych było około 1,2 tys. osób bezrobotnych. 

PUP Sucha Beskidzka

 • ul. Mickiewicza 31 34-200 Sucha Beskidzka
 • krsu@praca.gov.pl
 • sekretariat@pupsuchabeskidzka.pl
 • godz. otwarcia: 7:00 do 15:00
 • przyjmowanie stron: 7:30 do 14:30

Szukaj pracy w mieście