Inspektor

Urząd Morski w Szczecinie

Szczecin

30 dni temu

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 53469

Warunki pracy

wysiłek fizyczny,
praca w terenie,
krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
brak podjazdu, obecność wind,
brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb niepełnosprawnych,
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

  • Sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie kontroli sprzętu i oprogramowania komputerowego używanego w Urzędzie.
  • Wykonywanie na bieżąco serwisu technicznego systemów komputerowych oraz urządzeń transmisji danych.
  • Prowadzenie prac związanych z utrzymaniem poprawnego działania systemów informatycznych oraz tworzenie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej stanu technicznego sprzętu komputerowego używanego w Urzędzie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • dobra znajomość zagadnień informatycznych,
  • łatwość komunikacji.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
  • umiejętność organizacji pracy własnej oraz w zespole