Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor
Komenda Powiatowa Policji w Policach
Police
54 dni temu
Komenda Powiatowa Policji w Policach
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Police
Ogłoszenie o naborze Nr 85452

Warunki pracy

praca wykonywana w warunkach normalnych


biurowych - naturalne i sztuczne oświetlenie.

Zakres zadań

 • administrowaniem systemami jawnymi i niejawnymi,
 • prowadzeniem ewidencji sprzętu łączności i informatyki,
 • usuwaniem drobnych awarii wynikających z nieprawidłowego działania oprogramowania,
 • instalacją i konfiguracją sprzętów i oprogramowań,
 • obsługą rejestratora rozmów oraz całego sprzętu informatycznego w jednostce,
 • współpracą z Wydziałem Łączności i Informatyki KWP w Szczecinie,
 • instalacją nowych urządzeń radiotelefonicznych w obiektach stałych i środkach transportu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z łącznością i informatyką,
 • posiadanie aktualnego uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW. W przypadku braku takiego poświadczenia zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu potwierdzenie możliwości nadania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne,
 • prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność użytkowania i administrowania sieci i systemów łączności,
 • bardzo dobra znajomość obsługi sprzętu komputerowego,
 • umiejętność naprawy i przeglądów sprzętów łączności informatyki,
 • umiejętność administrowania podstawowymi systemami komputerowymi (Windows: XP, 7, 8, 10; aplikacje biurowe),
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • umiejętność samokształcenia się.