Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Olsztyn
72 dni temu
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 87702

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno - biurowym, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy - 8 godzin.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania w trybie egzekucji administracyjnej i cywilnej wobec dłużników, w celu ściągnięcia należności;
 • Prowadzi ewidencję należności i wpłat za pobyt w celu wytrzeźwienia w jednostkach Policji, w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji o stanie należności i zaległości;
 • Prowadzi postępowania o udzielanie ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych, w celu wydania decyzji administracyjnej;
 • Analizuje i weryfikuje konta dotyczące należności za pobyt w izbie wytrzeźwień, celem znalezienia pomyłek rachunkowych, wyjaśnienia nieudokumentowanych wpłat.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, KPA i postępowania egzekucyjnego w administracji;
 • znajomość obsługi komputera;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność interpretacji przepisów, organizacji pracy własnej, samodzielność, terminowość, systematyczność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe