Najnowsze oferty pracy

 • Specjalista ds. sprzedaży oraz przetargów

  FROG MS DELKO SP Z O.O.   Kraków, Biskupińska 5A    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  5 dni
  Opis stanowiska: Obsługa zamówień związanych ze sprzedażą; Planowanie zakupów, włącznie z kalkulacją cen i wprowadzaniem akcji promocyjnych; Analiza ofert przetargowych; Współpraca z klientami HoReCa; Pozyskiwanie klientów instytucjonalnych; Udział w procesie oceny klientów i analiza...
 • Specjalista ds. projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej i IoT (k/m)

  Emitel S.A.   Kraków    praca hybrydowa / stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  6 dni
  Zadania: planowanie infrastruktury telekomunikacyjnej i IoT; analiza postępowań przetargowych w zakresie budowy IoT; poszukiwanie rozwiązań i pozyskiwanie ofert z rynku dla projektów IoT; prowadzenie prac analityczno-projektowych, w tym przygotowywanie koncepcji, kosztorysów, analiz oraz...
 • Referent w Dziale Zamówień Publicznych

  Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  12 godz.
  Zakres obowiązków: przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulaminami i instrukcjami, przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów ofert na najem pomieszczeń, sporządzanie dokumentacji...
 • Specjalista ds. Zamówień Publicznych

  WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA   Warszawa    praca stacjonarna   dziś wygasa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  1 dni
  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: kompleksowe przygotowanie i prowadzenie ofert przetargowych, postępowań zamówieniowych zgodnie z prawem zamówień publicznych lub wewnętrznymi procedurami, uczestniczenie w komisjach przetargowych, ocena formalna składanych ofert,...
 • Główny specjalista / Główna specjalistka ds. zamówień publicznych

  Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Twój zakres obowiązków: Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zakupowych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrznych regulacji Spółki; Udział w pracach komisji przetargowych (pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowej); Prowadzenie dokumentacji...
 • Specjalista ds. zamówień publicznych

  Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury   Warszawa, Praga-Południe    praca stacjonarna
  starszy specjalista (senior) / ekspert  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  5 dni
  Zakres obowiązków: sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej na podstawie szczegółowych zestawień przygotowanych przez komórki organizacyjne Teatru; odpowiadanie za prawidłowość udzielania zamówień publicznych oraz zamówień...
 • Pracownik ds. zamówień na roboty budowlane

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie instrukcji dla wykonawców oraz warunków umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia/Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiających wszczęcie procedury przetargowej, sporządzanie i...
 • Specjalista ds. zamówień

  Nowak-Mosty Sp. z o.o.   śląskie    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  7 godz.
  Wysyłanie zapytań o cenę materiałów w oparciu o dokumentację projektową; Współpraca z Kierownikiem Działu Zamówień celem wyboru najlepszego dostawcy lub wykonawcy; Negocjacja cen oraz uzgadnianie z kontrahentem szczegółowego zakresu dostaw i warunków handlowych; Pozyskiwanie nowych...
 • Specjalista ds. Zamówień Publicznych

  Dussmann Polska Sp.z o.o.   Warszawa    praca hybrydowa / stacjonarna
  specjalista mid / senior
  12 godz.
  Charakter Stanowiska: Jako Specjalista ds. Zamówień Publicznych będziesz pełnił kluczową rolę w naszym zespole, prowadząc procesy związane z pozyskiwaniem i realizacją zamówień publicznych. Twoje zadania będą obejmować przygotowywanie ofert, analizę przetargów, a także nadzór nad...
 • Specjalista ds. logistyki / zakupów

  Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.   Warszawa, Wola    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  12 godz.
  Będziesz odpowiadać za: realizowanie zakupów w ramach wybranej kategorii zakupowej (np. części tramwajowe, materiały torowo- budowlane), terminową realizację zapotrzebowania pod planowane zużycie materiałów, opracowanie harmonogramów dostaw, regulowanie terminów dostaw, analizę stanów...
Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor

SĄD REJONOWY W WIELICZCE
Wieliczka
praktykant/stażysta
pełny etat
umowa na zastępstwo
praca stacjonarna
96 dni temu
Sąd Rejonowy w Wieliczce

poszukuje osoby do zatrudnienia w ramach umowy na zastępstwo na stanowisko inspektora.

Do zadań wykonywanych na stanowisku inspektora należeć będzie:

  - zakres zamówień publicznych, w szczególności:
 1. bieżące śledzenie przepisów z tego zakresu,
 2. przyjmowanie wniosków o wszczęcie postępowań,
 3. rejestracja wszczętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 4. opracowywanie dokumentacji postępowania, w tym:
  • specyfikacji warunków zamówienia,
  • zaproszeń do negocjacji,
  • protokołów postępowania,
  • odpowiedzi na zapytania wykonawców,
  • notatek z posiedzeń komisji przetargowej,
  • pism z informacjami o rozstrzygnięciu postępowań,
 5. przekazywanie wszelkich ogłoszeń wymaganych Ustawą PZP do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie prowadzonego postepowania i BIP Sądu,
 6. przygotowywanie ostatecznej umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu lub w wyniku przeprowadzonych negocjacji w trybach niekonkurencyjnych,
 7. przechowywanie dokumentacji postępowania oraz przekazywanie jej do archiwum,
 8. sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych,
  - prowadzenie gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem w szczególności:
 1. zakresie zagospodarowania zbędnego majątku,
 2. przygotowania do likwidacji
  - współpraca z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Sądu, Radcą prawnym

Wymagania niezbędne na stanowisku inspektora ds. zamówień publicznych:
 1. wykształcenie wyższe I stopnia,
 2. znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy (w tym umiejętność interpretacji i stosowania w praktyce przepisów z zakresu zamówień publicznych),
 3. umiejętność weryfikacji dokumentacji przetargowej,
 4. skrupulatność w sporządzaniu dokumentacji,
 5. biegła obsługa komputera (Windows, pakiet biurowy MICROSOFT),
 6. posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 9. nie może być w stosunku do kandydata prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
Dodatkowym atutem będzie:
 1. Wykształcenie prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne
 2. Doświadczenie w obszarze zamówień publicznych
 3. Znajomość przepisów dotyczących:
  • zasad funkcjonowania sądownictwa oraz prowadzenia gospodarki finansowej sądów,
  • finansów publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • podstawowych zasad rachunkowości.
  • umiejętność organizacji pracy oraz zarządzania czasem, kreatywność, komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

Podanie adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Wieliczce, CV, oświadczenie o niekaralności i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (oświadczenia proszę pobrać ze strony Sądu Rejonowego w Wieliczce Oferty pracy - Konkursy - https://www.wieliczka.sr.gov.pl/index.php?p=m&idg=m2,168,223) prosimy składać osobiście w siedzibie Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25, lub przesyłać na wskazany adres e-mail.

Dokumenty prosimy składać w terminie do 15 września 2023r

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 347-30-17.

W przypadku, wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych w sytuacji poszukiwania kandydatów do zawarcia umów na zastępstwo, należy złożyć dodatkowe oświadczenie (wzór również znajduje się na stronie internetowej sądu).

 

Podobne oferty

 • Specjalista ds. sprzedaży oraz przetargów

  FROG MS DELKO SP Z O.O.   Kraków, Biskupińska 5A    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  5 dni
  Opis stanowiska: Obsługa zamówień związanych ze sprzedażą; Planowanie zakupów, włącznie z kalkulacją cen i wprowadzaniem akcji promocyjnych; Analiza ofert przetargowych; Współpraca z klientami HoReCa; Pozyskiwanie klientów instytucjonalnych; Udział w procesie oceny klientów i analiza...
 • Specjalista ds. projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej i IoT (k/m)

  Emitel S.A.   Kraków    praca hybrydowa / stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  6 dni
  Zadania: planowanie infrastruktury telekomunikacyjnej i IoT; analiza postępowań przetargowych w zakresie budowy IoT; poszukiwanie rozwiązań i pozyskiwanie ofert z rynku dla projektów IoT; prowadzenie prac analityczno-projektowych, w tym przygotowywanie koncepcji, kosztorysów, analiz oraz...
 • Referent w Dziale Zamówień Publicznych

  Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  12 godz.
  Zakres obowiązków: przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulaminami i instrukcjami, przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów ofert na najem pomieszczeń, sporządzanie dokumentacji...
 • Specjalista ds. Zamówień Publicznych

  WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA   Warszawa    praca stacjonarna   dziś wygasa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  1 dni
  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: kompleksowe przygotowanie i prowadzenie ofert przetargowych, postępowań zamówieniowych zgodnie z prawem zamówień publicznych lub wewnętrznymi procedurami, uczestniczenie w komisjach przetargowych, ocena formalna składanych ofert,...
 • Główny specjalista / Główna specjalistka ds. zamówień publicznych

  Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Twój zakres obowiązków: Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zakupowych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrznych regulacji Spółki; Udział w pracach komisji przetargowych (pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowej); Prowadzenie dokumentacji...
 • Specjalista ds. zamówień publicznych

  Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury   Warszawa, Praga-Południe    praca stacjonarna
  starszy specjalista (senior) / ekspert  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  5 dni
  Zakres obowiązków: sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej na podstawie szczegółowych zestawień przygotowanych przez komórki organizacyjne Teatru; odpowiadanie za prawidłowość udzielania zamówień publicznych oraz zamówień...
 • Pracownik ds. zamówień na roboty budowlane

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie instrukcji dla wykonawców oraz warunków umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia/Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiających wszczęcie procedury przetargowej, sporządzanie i...
 • Specjalista ds. zamówień

  Nowak-Mosty Sp. z o.o.   śląskie    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  7 godz.
  Wysyłanie zapytań o cenę materiałów w oparciu o dokumentację projektową; Współpraca z Kierownikiem Działu Zamówień celem wyboru najlepszego dostawcy lub wykonawcy; Negocjacja cen oraz uzgadnianie z kontrahentem szczegółowego zakresu dostaw i warunków handlowych; Pozyskiwanie nowych...
 • Specjalista ds. Zamówień Publicznych

  Dussmann Polska Sp.z o.o.   Warszawa    praca hybrydowa / stacjonarna
  specjalista mid / senior
  12 godz.
  Charakter Stanowiska: Jako Specjalista ds. Zamówień Publicznych będziesz pełnił kluczową rolę w naszym zespole, prowadząc procesy związane z pozyskiwaniem i realizacją zamówień publicznych. Twoje zadania będą obejmować przygotowywanie ofert, analizę przetargów, a także nadzór nad...
 • Specjalista ds. logistyki / zakupów

  Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.   Warszawa, Wola    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  12 godz.
  Będziesz odpowiadać za: realizowanie zakupów w ramach wybranej kategorii zakupowej (np. części tramwajowe, materiały torowo- budowlane), terminową realizację zapotrzebowania pod planowane zużycie materiałów, opracowanie harmonogramów dostaw, regulowanie terminów dostaw, analizę stanów...