Kierownik Budowy / Inżynier Budowy

HR Line Magdalena Kozłowska

Gdańsk, Sopot, Gdynia

97 dni temu

Ogłoszenie numer: 1889593, z dnia 2018-01-12

Nasz Klient to dynamicznie rozwijająca się firma budowlana, działająca głównie na terenie Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) oraz innych miejscowości województwa pomorskiego. Zajmuje się głównie wykonywaniem stanów surowych budynków mieszkalnych, a także kompleksową realizacją budynków w standardzie developerskim.


Obecnie do zespołu oraz realizacji nowych inwestycji poszukujemy profesjonalnie przygotowanych kandydatów na stanowisko:

Kierownik Budowy / Inżynier Budowy

Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk, Sopot, Gdynia

 

Opis stanowiska

 • Kierowanie oraz nadzór nad wykonawstwem powierzonej budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, założonymi technologiami, harmonogramem, umowami, specyfikacją techniczną i projektami ( budownictwo mieszkaniowe).
 • Sporządzanie specyfikacji technicznych określających zakres i formę dokumentacji technicznej, tj. projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 • Sporządzanie wycen zlecanej dokumentacji technicznej i szacunków kosztów wykonania robót budowlanych.
 • Sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych oraz kontrola kosztów.
 • Organizacja pracy, przepływu informacji oraz dokumentów pomiędzy budową, a biurem dotyczących projektu.
 • Koordynowanie prac podwykonawców we wszystkich branżach.
 • Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego gotowych obiektów i przekazywanie ich do użytkowania.
 • Dopilnowanie dyscypliny pracy, porządku i przepisów BHP i ppoż.
 • Koordynowanie dostawy materiałów budowlanych.
 • Nadzorowanie robót w okresie gwarancyjnym.
 • Koordynowanie i nadzór nad zmianami projektowymi do poszczególnych lokali mieszkalnych.

Wymagania

Efektywna realizacja wymienionych powyżej zadań wymaga:

 • Wykształcenia wyższego – budownictwo lub podobne.
 • Uprawnień budowlanych do prowadzenia robót bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w trakcie ich realizacji.
 • Kilkuletniego doświadczenia na stanowisku kierownika budowy/inżyniera budowy.
 • Umiejętności koordynowania i prowadzenia całości inwestycji.
 • Umiejętności kosztorysowania i obsługi programów kosztorysowych.
 • Umiejętność tworzenia harmonogramów rzeczowo-finansowych.
 • Umiejętność wykorzystywania środowiska Office, szczególnie oprogramowania Excel.
 • Obsługi AutoCad.
 • Czynnego prawa jazdy kat. B.
 • Otwartości na wdrażanie zmian i inicjowanie ich.
 • Przyjmowania odpowiedzialności za swoje działania.
 • Samodzielności oraz doskonałych zdolności planowania i organizacji własnej pracy.
 • Rzetelności w działaniu i uczciwości w kontaktach z klientami i pracownikami.

Oferujemy

 • Stabilne warunki zatrudnienia w organizacji o wysokich standardach działania.
 • Praca na terenie Trójmiasta i województwa pomorskiego.
 • Wsparcie ze strony firmy w aklimatyzacji, poznaniu struktur firmy.
 • Możliwości realizacji ambitnych zadań i rozwoju zawodowego.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj

HR Line Magdalena Kozłowska

Poznaj stanowisko: Kierownik Budowy

Kierownik budowy jest to osoba czuwająca nad prawidłowym procesem realizacji budowy lub robót budowlanych. Pracownik ten reprezentuje wykonawcę. Podstawowe obowiązki kierownika budowy wymienione są w art. 22 PB, natomiast art. 23 PB określa jego prawa. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy, m.in.: kontrola i nadzór nad prawidłową realizacją robót budowlanych (np. roboty ziemnie, ciesielskie, ...
Kierownik Budowy Praca Kierownik Budowy

Podobne oferty

Rekrutują z Praca.pl