Kierownik Budowy / Kierownik Robót

MOLEWSKI Sp. z o.o.

16 dni temu

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Kierownik Budowy / Kierownik Robót

 

Opis stanowiska:
 • prowadzenie budowy w sposób zgodny z wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami bhp  oraz prawem budowlanym,
 • nadzorowanie opracowań: harmonogramu realizacji, harmonogramu finansowego, PZJ wraz z planem kontroli i badań, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, planu zarządzania środowiskowego i planu organizacji robót,
 • koordynowanie robót prowadzonych przez siły własne i podwykonawców; odbiór prac i prowadzenie rozliczeń podwykonawców w oparciu o zawarte z nimi umowy,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją robót,
 • kierowanie podległą jednostką organizacyjną.
Wymagania:
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, konstrukcyjnej lub drogowo-mostowej
 • min. 2 letnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu budowy,
 • dobra znajomość,  MS Office, w szczególności MS Excel,
 • umiejętności szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 • znajomość podstawowych zasad ekonomii,
 • umiejętności negocjacyjne.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj

MOLEWSKI Sp. z o.o.

Poznaj stanowisko: Kierownik Budowy

Kierownik budowy jest to osoba czuwająca nad prawidłowym procesem realizacji budowy lub robót budowlanych. Pracownik ten reprezentuje wykonawcę. Podstawowe obowiązki kierownika budowy wymienione są w art. 22 PB, natomiast art. 23 PB określa jego prawa. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy, m.in.: kontrola i nadzór nad prawidłową realizacją robót budowlanych (np. roboty ziemnie, ciesielskie, ...
Kierownik Budowy Praca Kierownik Budowy

Podobne oferty

Rekrutują z Praca.pl