Kierownik Budowy

NES Global Talent

Łomża

30 dni temu

 

NES Polska dla swojego klienta - Generalny Wykonawca specjalizujący się w technologii inżynierii środowiska, instalacjach przemysłowych, gospodarce odpadami, budowie obiektów przemysłowych rekrutuje Kandydatów na stanowisko:

Kierownik Budowy
Miejsce pracy: Łomża

Zakres zadań:
 • Prowadzenie, nadzorowanie oraz koordynowanie prac budowlanych zgodnie z procedurami, obowiązującym prawem, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną.
 • Nadzór nad realizacją prac na budowie pod względem jakości i terminowości.
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z interesariuszami projektu.
 • Współpraca z kontrahentami.
 • Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z przyjętym budżetem.
 • Koordynowanie pracy kierowników robót ich rozliczanie.
 • Prowadzenie dokumentacji budowy.
 • Raportowanie postępów prac na prowadzonym kontrakcie.
 • Przestrzeganie zasad BHP na placu budowy.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne - inżynier budownictwa.
 • Doświadczenie w realizacji inwestycji związanej z budową, rozbudową, modernizacją oczyszczalni ścieków, gospodarki odpadami, instalacji zagospodarowania osadów pościekowych.
 • Uprawnienia budowlane (konstrukcyjno-budowlanme) w zakresie wykonawstwa bez ograniczeń.
 • Dobrej, praktycznej znajomości prawa budowlanego, prawa pracy i przepisów BHP.
 • Bardzo dobrej organizacji pracy i samodzielności.
 • Gotowości do wyjazdów służbowych.
 • Prawo jazdy kategorii B.
Oferta:
 • Zatrudnienie na stałe.
 • Możliwość pracy przy interesujących inwestycjach.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Opieka medyczna, karta Multisport.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj

NES Global Talent

Poznaj stanowisko: Kierownik Budowy 
Kierownik budowy jest to osoba czuwająca nad prawidłowym procesem realizacji budowy lub robót budowlanych. Pracownik ten reprezentuje wykonawcę. Podstawowe obowiązki kierownika budowy wymienione są w art. 22 PB, natomiast art. 23 PB określa jego prawa. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy, m.in.: kontrola i nadzór nad prawidłową realizacją robót budowlanych (np. roboty ziemnie, ciesielskie, ...
Praca Kierownik Budowy