Kierownik ds. Finansów i Kontrolingu / Kontroler Finansowy
Kross S.A.
Przasnysz, Warszawa
Praca w pełni zdalna
42 dni temu

Dla spółki NOVDOM z grupy kapitałowej Kross budowa nowoczesnych i solidnych osiedli mieszkaniowych to nie tylko misja, ale także pasja!

 

Miejsce Pracy: Przasnysz (ok 100 km od Warszawy) oraz zdalnie lub biuro w centrum Warszawy

Kierownik ds. Finansów i Kontrolingu / Kontroler Finansowy
Miejsce pracy: Przasnysz, Warszawa

 

Zakres obowiązków:
 • Zarządzanie finansami spółki, ze szczególnym naciskiem na zapewnianie finansowania inwestycji w ramach dostępnych form tj. kredyty, obligacje, pożyczki itp.
 • Kształtowanie i realizacja strategii finansowej firmy,
 • Nadzór nad przygotowaniem sprawozdań finansowych oraz raportów,
 • Przygotowanie sprawozdań zarządczych i raportów,
 • przygotowanie rocznego budżetu i planów wieloletnich oraz kontrolowanie ich realizacji,
 • Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli wewnętrznej,
 • Optymalizowanie polityki podatkowej, struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego, ocena projektów inwestycyjnych,
 • Odpowiedzialność za płynność finansową, zabezpieczenie ryzyka kursowego oraz stóp procentowych,
 • Kontakty i współpraca z audytorem, bankami, firmami ubezpieczeniowymi, inwestorami oraz organami podatkowymi.
Oczekujemy:
 • Zaangażowania i pracowitości (część zadań jest do samodzielnej realizacji),
 • Otwartości i aktywnego słuchania, budując dobre relacje międzyludzkie,
 • Proaktywności i wychodzenia z inicjatywą,
 • Zorientowany na cel i umiejący znajdywać różne sposoby jego osiągnięcia,
 • Doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku powyżej 5 lat,
 • Mile widziane doświadczenie w zapewnianiu finansowania inwestycji – ścisła współpraca z bankami i innymi podmiotami finansowymi,
 • Wysokich zdolności analityczne, 
 • Bardzo dobrej znajomość zasad rachunkowości zarządczej i analizy finansowej, 
 • Umiejętność przygotowywania i prowadzenia prezentacji, 
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego (w tym z zakresu finansów i kontrolingu), 
 • Biegłości w posługiwaniu się MS Excel i innymi narzędziami służącymi raportowaniu,
 • Wysoko rozwiniętych zdolności interpersonalne: przywództwo, jasna i sprawna komunikacja,
 • Umiejętności pracy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym,
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: finanse i rachunkowość, ekonomia lub pokrewne).
Oferujemy:
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się polskiej firmie z branży deweloperskiej
 • Wysoki poziom decyzyjności i samodzielności działania;
 • Pracę w przyjaznej atmosferze w zaangażowanym i zróżnicowanym zespole;
 • Zadaniowy czas pracy, elastyczne metody pracy (do uzgodnienia z przełożonym),
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 • Premie zależne od osiąganych wyników.
Poprzez Kliknięcie w przycisk aplikowania wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KROSS S.A. zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, a w szczególności mojego wizerunku na potrzeby bieżącego procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest KROSS S.A. z siedzibą w Przasnyszu (06-300) przy ul. Leszno 46.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez KROSS S.A. w celach rekrutacyjnych, na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i dostarczenia danych wyłącznie objętych tym przepisem, jak: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego wykształcenia) lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu cofnięcia zgody. W przypadku zakończenia procesu rekrutacyjnego, gdy nie była wyrażana dodatkowa zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w formie archiwizacji, w celach dowodowych, przez okres właściwy dla upływu przedawnienia roszczeń, który wynosi maksymalnie 10 lat.

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej. Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.