Praca Nasielsk

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 456

Praca w Nasielsku

Nasielsk leży niedaleko Warszawy, w centrum województwa mazowieckiego. Jest jednym z trzech miast powiatu nowodworskiego i jedną z dwóch miejsko-wiejskich gmin w tym powiecie.

Jako siedziba władz gminnych stanowi ośrodek administracyjny. Pełni też funkcję lokalnego centrum handlowo-usługowego i przemysłowego. W Nasielsku nie ma dużych zakładów pracy, a lokalny rynek zatrudnienia kształtują przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa.

Czy to nieduże miasto korzysta gospodarczo na bliskości aglomeracji warszawskiej? Czy Nasielsk to atrakcyjny kierunek dla osób, które poszukują pracy w województwie mazowieckim i chcą osiedlić się w jednym z mniejszych, spokojnych miasteczek?

Nasielsk – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Nasielsk leży ok. 50 km od Warszawy, nad rzeką Nasielną, dopływem Wkry. Zajmuje powierzchnię 12,6 kilometra kwadratowego i liczy prawie 7,7 tys. mieszkańców. Miasto jest dobrze skomunikowane – to węzeł kolejowy (linie łączące Warszawę i Wybrzeże) oraz drogowy (krzyżują się tu trzy drogi wojewódzkie).

Lista zabytków Nasielska nie jest długa. Będąc w mieście, warto zobaczyć neogotycki kościół św. Wojciecha i plebanię. O życie kulturalne mieszkańców miasta dbają Nasielski Ośrodek Kultury i biblioteka publiczna.

Do gminy miejsko-wiejskiej Nasielsk należy 65 sołectw. Gmina rozciąga się na powierzchni 206 kilometrów kwadratowych, zamieszkuje ją prawie 20 tys. osób. Ok. 80% obszaru gminy zajmują użytki rolne, 12% – użytki leśne, tereny zurbanizowane to niecałe 2% powierzchni.

Rynek pracy, oferty pracy – Nasielsk

W obrębie całego powiatu działa ponad 8,9 tys. podmiotów gospodarki narodowej, a wśród nich 11 dużych zakładów pracy, z których jeden zatrudnia 1000 lub więcej osób, a pozostałe między 250 a 999 osób. Najwięcej skupia Nowy Dwór Mazowiecki – siedziba władz powiatowych.

W Nasielsku rynek pracy jest mniejszy. W mieście funkcjonuje 956 podmiotów gospodarki narodowej (wg REGON, dane na 30 września 2020 r.):

  • 926 mikropodmiotów (0-9 pracujących),
  • 27 małych podmiotów (10-49 pracujących),
  • 3 średnie podmioty (50-249 pracujących).

Najwięcej nasielskich firm zajmuje się handlem, naprawą pojazdów (30,5% ogółu podmiotów), budownictwem (15,5%), usługami (sekcję PKD: pozostała działalność usługowa wybrało 8,5% podmiotów), przetwórstwem przemysłowym (8,2%). W Nasielsku działają m.in. zakład produkcyjny osprzęt elektroinstalacyjny, przedsiębiorstwo z branży tworzyw sztucznych, zakład produkujący mrożonki.

Mały rynek pracy w mieście daje ograniczone możliwości rozwoju kariery. Dlatego podczas poszukiwania zatrudnienia warto rozszerzyć zakres i sprawdzić oferty także w sąsiednich miejscowościach. Ogólne informacje, jakie zawody cieszą się zapotrzebowaniem w powiecie nowodworskim (i każdym innym powiecie oraz województwie), znajdziemy w badaniu Barometr zawodów. Zgodnie z nim, w powiecie nowodworskim jest grupa zawodów deficytowych, a więc najbardziej pożądanych przez lokalnych pracodawców. Ci mają trudności rekrutacyjne związane z brakiem kandydatów spełniających wymagania i chętnych do podjęcia zatrudnienia na proponowanych warunkach.

W powiecie, czy samym Nasielsku, oferty pracy bez problemu powinni znaleźć kierowcy (autobusów, a także samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych) i maszyniści. Na nich jednak lista się nie zamyka. W deficycie są również pracownicy sektora budżetowego (pielęgniarki i położne, pracownicy służb mundurowych, pracownicy socjalni, specjaliści administracji publicznej, pedagodzy, asystenci w edukacji), nauczyciele języków obcych i lektorzy, magazynierzy, mechanicy maszyn i urządzeń, monterzy elektronicy, monterzy instalacji budowlanych, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki).

Na powiatowym rynku pracy nie zostały wskazane żadne grupy zawodów nadwyżkowych – czyli takich, gdzie liczba zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie przewyższa liczbę dostępnych ofert pracy.

Ze względu na bliskość obu miast naturalnym wyborem zawodowym dla części nasielszczan jest zatrudnienie się w stolicy. Np. dojazd komunikacją miejską z Nasielska do stacji Warszawa Centralna zajmuje około godziny.

Stopa bezrobocia w powiecie nowogrodzkim od lat ma wartość zbliżoną do poziomu krajowego – nieznacznie go przekracza. Wedle danych GUS we wrześniu 2020 r. wyniosła:

  • w powiecie nowogrodzkim – 6,5%,
  • w woj. mazowieckim – 5,1%,
  • w Polsce – 6,1%.

W tym miesiącu w rejestrze nowogródzkiego urzędu pracy wpisanych było 2,2 tys. osób bezrobotnych. 

PUP w Nowym Dworze Mazowieckim obejmuje wszystkie gminy w powiecie, ma jednak jedną filię – w Nasielsku.

PUP Nasielsk:

Filia Urzędu Pracy w Nasielsku
Adres: ul. Płońska 43, 05-190 Nasielsk
E-mail: wanona@praca.gov.pl
Telefon: 23-691-29-09

 

Szukaj pracy w mieście