Praca Ciechanów

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 462

Praca w Ciechanowie

Ciechanów to miasto w centralnej Polsce. Położony jest w województwie mazowieckim, nad rzeką Łydynią. Stanowi centralny ośrodek powiatu ciechanowskiego – pełni funkcje administracyjne i gospodarcze. Ma status gminy miejskiej, jest także siedzibą władz gminnych wiejskiej gminy Ciechanów.

W mieście i jego okolicy nie rozwinął się ciężki przemysł. Ciechanowianie mogą cieszyć się czystym powietrzem i nieskażonym środowiskiem naturalnym – miasto leży w obszarze funkcjonalnym Zielonych Płuc Polski.

Ciechanów, powiat ciechanowski

Ciechanów pełni funkcję węzła komunikacyjnego, a wielość prowadzących przez miasto i jego okolicę szlaków to ważny czynnik w rozwoju lokalnej gospodarki. Czy ciechanowianie mają do dyspozycji rynek pracy będący w stanie zaspokoić ich potrzeby? Jakie branże najczęściej wybierają tutejsi przedsiębiorcy i co Ciechanów ma do zaoferowania mieszkańcom, turystom i inwestorom?

Ciechanów – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Ciechanów to jedno z 10 największych pod względem powierzchni i najbardziej zaludnionych miast w województwie mazowieckim. Zajmuje obszar 32,5 kilometra kwadratowego, podzielony jest na 12 osiedli. Ciechanów zamieszkuje 44,1 tys. osób.

Miasto leży w centrum kraju, na północ od stolicy. Położenie Ciechanowa ma wiele atutów dla przedsiębiorców. Nieduża – ok. 90-kilometrowa – odległość od Warszawy i dogodne połączenia komunikacyjne poszerzają rynek pracy i rynki zbytu. Ciechanów zlokalizowany jest ok. 120 km od Olsztyna, ok. 170 km od Łodzi i ok. 200 km od Białegostoku. Do miasta z wielu miejsc Polski dostać się można koleją i transportem publicznym. Przez Ciechanów biegnie magistrala kolejowa, która zapewnia połączenie Warszawy z portami Wybrzeża, dwie drogi krajowe (DK nr 50 i DK nr 60) oraz trzy wojewódzkie (DW nr 615, DW 616, DW 617).

Leżący niedaleko Warszawy Ciechanów bywa kierunkiem wycieczek dla mieszkańców stolicy i nie tylko. Lista ciechanowskich atrakcji nie jest krótka. Turystów przyciągają np. park nauki przy zrewitalizowanej wieży ciśnień, zielony labirynt przy ul. Fabrycznej, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Doliny Rzeki Łydyni
i liczne wydarzenia kulturalne, m.in. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Kupalnocka.

Także miłośnicy historii i zabytków będą zadowoleni z wizyty w Ciechanowie. Zwiedzanie warto rozpocząć od ruin gotyckiego zamku książęcego wzniesionego na przełomie XIV/XV w., Farskiej Góry czy wizyty w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Miejscowość jest jednym z najstarszych miast na Północnym Mazowszu. Lokację miejską uzyskał w 1400 r. 

Rynek pracy, oferty pracy – Ciechanów

Bardzo zróżnicowana stopa bezrobocia w poszczególnych powiatach to cecha charakterystyczna dla rynku pracy w województwie mazowieckim. Czy w Ciechanowie i okolicach sytuacja jest dobra? We wrześniu 2020 r., wedle danych GUS, stopa bezrobocia w powiecie ciechanowskim wynosiła 9,3%. 

Zgodnie z danymi PUP Ciechanów zarejestrowanych było 3178 bezrobotnych mieszkańców powiatu. Ponad połowa – 1624 zamieszkuje w Ciechanowie. Analiza struktury bezrobotnych w mieście pozwala dostrzec najważniejsze problemy lokalnej społeczności. Największą grupą osób zarejestrowanych są długotrwale bezrobotni (851 osób). Trudności ze znalezieniem zatrudnienia ma także wielu bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (557 osób).

W Ciechanowie praca możliwa jest w firmach o różnej wielkości. W mieście działa 4656 podmiotów gospodarki narodowej (wg danych GUS, stan REGON na końcówkę września 2020 r.), w tym:

  • 4480 mikropodmiotów (0-9 zatrudnionych),
  • 138 małych podmiotów (10-49 pracowników),
  • 35 średnich podmiotów (50-249 pracowników),
  • 3 duże podmioty (2 zatrudniające 50-249 pracowników, 1 – 1000 lub więcej).

W strukturze branżowej dominuje handel, naprawa pojazdów – ponad 1000 ciechanowskich podmiotów działa w tej sekcji PKD. Rozwinięte są także budownictwo, usługi, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. W mieście działa też ponad 300 zakładów przetwórstwa przemysłowego i firm zajmujących się transportem i gospodarką magazynową.

Wśród największych pracodawców w mieście i zarazem w całym powiecie zaliczają się przedsiębiorstwa zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym: papiernia, drukarnia, zakłady mechaniczne i cynkownia ogniowa, a także producent mięsa drobiowego.

PUP Ciechanów:

Adres: ul. Sygietyńskiego 11, 06-410 Ciechanów 
E-mail:  sekretariat@pup-ciechanow.pl waci@praca.gov.pl
Telefon: (23) 673 08 40, (23) 672 38 44, (23) 672 51 33, (23) 671 13 21, (23) 674 36 61

Szukaj pracy w mieście