Kierownik Hali Sportowej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Warszawa

19 dni temu

Ogłoszenie numer: 3487722, z dnia 2020-07-27

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko do nowo wybudowanego obiektu

Kierownik Hali Sportowej

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

 • kierowanie działalnością sportowo-rekreacyjną hali
 • opracowywanie i realizacja strategii działalności hali w zakresie zajęć dla studentów oraz działalności komercyjnej
 • planowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych
 • współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami samorządowymi oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej, klubami sportowymi i innymi instytucjami
 • podejmowanie działań marketingowych: analiza rynku, analiza potencjału i stopnia wykorzystania hali, sporządzanie oferty hali dla celów sportowo - rekreacyjnych, promowanie usług komercyjnych, pozyskiwanie klientów, wynajem hali na cele sportowo-rekreacyjne
 • prowadzenie sprawozdawczości z działalności hali
 • zarządzanie zespołem pracowniczym
 • nadzór nad rozliczaniem kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości

Wymagania

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym
 • mile widziane doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie pracy w organizacjach sportowych lub jednostkach administracji publicznej zajmującej się sportem i rekreacją
 • preferowane doświadczenie w zarządzaniu obiektami sportowymi
 • znajomość zagadnień marketingu w zakresie sportu, rekreacji i turystyki
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • wysokie umiejętności interpersonalne, zaangażowanie, kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność
 • nastawienie na realizację zadań, umiejętność zarządzania zespołem
 • umiejętności organizacyjne, staranność, wysoka kultura osobista
 • sprawna obsługa programów komputerowych: Word, Excel, Power Point
 • dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny
 • referencje
 • propozycja koncepcji wykorzystania obiektu na cele komercyjne, przy jednoczesnym zapewnieniu odbywania zajęć dydaktycznych
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

UKSW jest wyższą uczelnią publiczną, której początki sięgają 1954 roku, kiedy to nosiła miano Akademii Teologii Katolickiej. Od 1999 roku działa jako Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW). Aktualnie uczelnia kształci ponad 16 000 studentów na 33 kierunkach studiów. UKSW prowadzi zajęcia w 2 głównych campusach: przy ul. Dewajtis 5 na Bielanach oraz przy ul. Wóycickiego 1/3 na Młocinach. W pierwszym z nich oprócz sal dydaktycznych mieszczą się: Biblioteka Główna, biura administracji centralnej, stołówka studencka. W campusie na Młocinach znajduje się nowoczesne Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, gdzie obok sal wykładowych i pracowni znajdzie się hala widowiskowo-sportowa.