Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Kierownik oddziału

Archiwum Państwowe w Warszawie

Warszawa

92 dni temu

Archiwum Państwowe w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 50513

Warunki pracy

Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Kontakt z kurzem mogący powodować alergie, możliwość narażenia na czynniki biologiczne: grzyby, bakterie, pleśnie, pył osiadły.
Praca wymagająca odporności na stres związany z zarządzaniem dużym zespołem ludzi oraz kontaktem z klientem.
Możliwy wysiłek fizyczny przy realizacji kwerend.
Budynek zabytkowy, nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynku brak wind i podjazdów dla wózków inwalidzkich. Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Kieruje, organizuje i nadzoruje pracę komórki organizacyjnej
 • Nadzoruje realizację kwerend i wypożyczeń
 • Opracowuje plany i sprawozdania z działalności komórki organizacyjnej oraz ustala plany działań pracowników i kontroluje ich wykonanie
 • Podejmuje decyzje w zakresie wydawanych klientom odpisów, wypisów, kserokopii, wydruków skanów, fotografii
 • Prowadzi bazę Topograf
 • Uczestniczy w stałych komisjach archiwalnych
 • Koordynuje sporzadzenie i sporządza ewidencję skarbową
 • Typuje materiały archiwalne do kopiowania zabezpieczającego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego pracy w archiwum państwowym lub 1 rok doświadczenia na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i przepisów wykonawczych do ustawy
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość języka rosyjskiego w stopniu bardzo dobrym
 • znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym
 • umiejętność kierowania zespołem
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych
 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe