Kierownik oddziału
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
Zamość
59 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Zamość
Ogłoszenie o naborze Nr 77147

Warunki pracy


 • Praca terenowo-biurowa

 • Praca z dokumentami, obsługa klientów zewnętrznych

 • Wprowadzanie danych do komputera 

 • Wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego

 • Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym

 • Prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B

Zakres zadań

 • Kierowanie pracą Oddziału oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego m.in. nad zadaniami z zakresu kontroli fitosanitarnej roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, podłoży i gleby oraz środków transportu, zagrożenia roślin przez agrofagi kwarantannowe i inne agrofagi regulowane
 • Wydawanie decyzji administracyjnych, przygotowywanie dokumentów dotyczących prowadzonych lustracji, kontroli i ocen w zakresie zadań realizowanych przez Oddział oraz przeprowadzanie kontroli w zakresie wynikającym z udzielonych upoważnień
 • Opracowywanie informacji i sprawozdań z zakresu działalności Oddziału
 • Przygotowywanie dokumentacji w sprawach o wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o ochronie roślin, ustawy o środkach ochrony roślin i ustawy o nasiennictwie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy związanej z ochroną roślin, nasiennictwem lub rolnictwem
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, ustawy o ochronie roślin przed agrofagami, ustawy o nasiennictwie, ustawy o środkach ochrony roślin, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie kompetencji kierowniczych, w tym: umiejętność zarządzania ludźmi, skuteczna komunikacja, umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność, umiejętność zarządzania strategicznego, umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy w jednostce administracji publicznej lub doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi