Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Kierownik Pracowni Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych w Instytucie Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowe

Biblioteka Narodowa

Warszawa

152 dni temu


 

 

Rekrutacja na stanowisko: Kierownika Pracowni Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych w Instytucie Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej

 
Od kandydatów oczekujemy m.in.:
 • wykształcenia wyższego w zakresie konserwacji materiałów bibliotecznych,

 • znajomości metod konserwacji materiałów bibliotecznych, zasad ich przechowywania, udostępniania i ekspozycji;

 • praktycznej i teoretycznej znajomości technik badawczych stosowanych w konserwacji obiektów bibliotecznych (chemicznych, biologicznych, fizycznych),

 • doświadczenia w prowadzeniu badań nad konserwacją zbiorów bibliotecznych,

 • znajomości ustawy o bibliotekach i ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych wraz z aktami wykonawczymi,

 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,

 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),

 • komunikatywności, umiejętności kierowania zespołem i koordynacji działań różnych zespołów.

 
Zakres obowiązków obejmuje przed wszystkim:
 • kierowanie Pracownią Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych BN,

 • nadzór nad konserwacją zbiorów BN,

 • nadzór nad warunkami przechowywania zbiorów BN.

 

Wymiar czasu pracy:
 • Pełny etat

Wynagrodzenie zasadnicze:

4500 zł + dodatek funkcyjny 20 %

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Narodową, z którą można kontaktować się pod adresem: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: daneosobowe@bn.org.pl
Państwa dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Państwa zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celach rekrutacyjnych Biblioteki Narodowej" Jeżeli zapomną ją Państwo wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które zostanie przesłana aplikacja,
2. na inne, podobne stanowiska w Bibliotece Narodowej przez okres 1 pełnego roku kalendarzowego, o ile zostanie wyrażona na to odrębna zgoda: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla celów przyszłych rekrutacji w Bibliotece Narodowej",
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić należy przesłać email na adres daneosobowe@bn.org.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj

Poznaj

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Poznaj stanowisko: Konserwator Dzieł Sztuki

Konserwator dzieł sztuki, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, zajmuje się bieżącą konserwacją dzieł sztuki, organizowaniem warunków ich przechowywania, transportu i wystawiennictwa w oddziałach muzealnych, galeriach, etc. Osoba obsadzona na tym stanowisku odbiera także nowe eksponaty nabyte lub przekazane placówce i poddaje je analizie i konserwacji, mającej na celu usunięcie zanieczyszczeń, wypełnienie ubytków, etc. ...
Konserwator Dzieł Sztuki Praca Konserwator Dzieł Sztuki

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (749)
Wałbrzych (61)
Legnica (103)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (246)
Toruń (142)
Lubelskie:
Lublin (247)
Chełm (25)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (935)
Tarnów (55)
Nowy Sącz (72)
Mazowieckie:
Warszawa (2333)
Radom (157)
Płock (94)
Opolskie:
Opole (230)
Nysa (91)
Podkarpackie:
Rzeszów (157)
Przemyśl (46)
Podlaskie:
Białystok (140)
Suwałki (47)
Łomża (20)
Pomorskie:
Gdańsk (478)
Gdynia (200)
Słupsk (67)
Śląskie:
Katowice (513)
Częstochowa (172)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (174)
Elbląg (133)
Ełk (79)
Wielkopolskie:
Poznań (710)
Kalisz (76)
Konin (56)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (334)
Koszalin (80)
Kołobrzeg (34)
Auchan (165)
Tesco (71)
Inditex (45)
Leroy Merlin (139)
Bricoman (9)
STRABAG (10)
ABB (25)
Accenture (233)
Carrefour (94)
PKO BP (326)
PwC (27)
KPMG (39)
Orange (23)
IKEA (31)
Budimex (45)

Rekrutują z Praca.pl