Kierownik Projektu w Dziale Niekomercyjnych Badań Klinicznych

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Gdańsk

6 dni temu

Gdański Uniwersytet Medyczny

poszukuje kandydatów na stanowisko

Kierownik Projektu w Dziale Niekomercyjnych Badań Klinicznych
Miejsce pracy: Gdańsk
DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • koordynowanie i prowadzenie administracyjne projektów,
 • współpraca z CRA, CRO i Ośrodkami badań,
 • uczestnictwo i koordynacja procesu negocjacji umów i budżetów badań klinicznych w ośrodkach,
 • współpraca z zespołem badawczym,
 • nadzór nad harmonogramem i budżetem oraz rozliczaniem zadań w projekcie,
 • nadzór nad podwykonawcami,
 • przygotowywanie Planu realizacji projektu ,
 • zapewnienie zgodności celów projektu z wewnętrznymi i zewnętrznymi wymaganiami GUMed,
 • komunikacja i monitorowanie wdrażania niezbędnych zmian w projekcie,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji projektu wynikającej z wniosku aplikacyjnego, umowy o dofinansowanie danego projektu i innych wiążących dokumentów i przepisów prawa,
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • wykształcenie wyższe medyczne lub podobne: biologia, biotechnologia, itp.
 • wykształcenie związane z zarządzaniem projektem w obszarze badań klinicznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • udokumentowane doświadczenie w kierowaniu projektem badań klinicznych minimum 1-2 lata,
 • doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji projektowej, tworzenie harmonogramów i ich realizacja,
 • umiejętność pracy w zespole i budowania dobrych relacji z zespołem badawczym,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność rozliczania finansowego projektów,
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • aktualny certyfikat GCP.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę,
 • benefity dla rodziców,
 • atrakcje kulturalne i sportowe,
 • wczasy pod gruszą.
ZASADY APLIKOWANIA:
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) za pomocą przycisku aplikacyjnego,
 • Termin nadsyłania aplikacji to 30.07.2020 r.,
 • Aplikacje nadesłane w okresie pomiędzy terminem nadsyłania aplikacji, a końcem publikacji ogłoszenia, mogą zostać zakwalifikowane do procesu rekrutacji.,
 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 APLIKUJ TERAZ 

 

 

Informacja Administratora Danych Osobowych
Klikając w przycisk „Aplikuj” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie konkursowe do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu konkursowym w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w (80-210) Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 349 10 27 lub adresem e-mail: iod@gumed.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu konkursu na stanowisko Kierownik Projektu w Dziale Niekomercyjnych Badań Klinicznych.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Kodeks Pracy, art. 221 § 1.
5. Podanie przez Panią/ Pana ww. danych osobowych jest konieczne i jest wymogiem ustawowym.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
f. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Poznaj stanowisko: Kierownik Projektu 
Kierownik projektu jest to osoba najbardziej odpowiedzialna za powstanie i efekt końcowy wyznaczonego projektu, czyli planuje, harmonogramuje, dba o realizację i kontroluje zadania potrzebne do osiągnięcia ostatecznego celu projektu. Warto podkreślić, iż zakres obowiązków tego pracownika w głównej mierze zależy od projektu, m.in. jest to.: zarządzanie projektem od pomysłu do gotowego produktu, zarządzanie zespołem ...
Praca Kierownik Projektu