Kierownik projektu

Ośrodek Farma Życia

Więckowice k/Zabierzowa, Kraków

3 dni temu

Ogłoszenie numer: 4294585, z dnia 2021-02-23

Ośrodek Farma Życia

Farma Życia to ośrodek pobytu stałego, pracy, terapii i rehabilitacji dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu, prowadzony przez Fundację Wspólnota Nadziei w podkrakowskich Więckowicach.

 

Do pracy w Ośrodku i zarządzania projektem mającym na celu zwiększenie samodzielności dorosłych osób niepełnosprawnych, poszukujemy Kierownika projektu.

Kierownik projektu

Miejsce pracy: małopolskie / Więckowice k/Zabierzowa, Kraków

 

Opis stanowiska

 • bieżące koordynowanie działań organizacyjnych i merytorycznych,
 • prowadzenie i koordynacja działań rekrutacyjnych,
 • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji projektowej,
 • przygotowanie harmonogramów pracy terapeutów,
 • nadzorowanie pracy personelu projektu,
 • realizacja zamówień i zakupów,
 • opracowanie sprawozdań z realizacji projektu w zakresie merytorycznym,
 • analiza, planowanie i monitorowanie postępu finansowego,
 • bieżąca współpraca ze specjalistą ds. rozliczeń finansowych projektu,
 • współpraca z placówkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • współpraca z PFRON.

Wymagania

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie w koordynowaniu projektów ze środków krajowych, w tym PFRON i zagranicznych,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem,
 • znajomość zagadnień dot. organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.

Oferujemy

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • długofalową współpracę,
 • możliwość wzięcia udziału w dodatkowych projektach realizowanych przez Fundację.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 marca 2021 r. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt:

CV zawierające imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia prosimy o przesłanie drogą za pomocą przycisku: "APLIKUJ TERAZ".

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wspólnota Nadziei z siedzibą w Więckowicach przy ul. Ogrodowej 17, 32-082 Bolechowice. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@farma.org.pl lub zadzwoń pod numer tel. 606-837-302.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie tych danych uniemożliwi uczestniczenie w procesie.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji, maksymalnie przez okres 3. miesięcy.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Fundacja Wspólnota Nadziei

Project manager, tłumaczony po prostu jako kierownik projektu, jest osobą odpowiedzialną za nadzorowanie i koordynowanie działań osób zaangażowanych w realizację danego projektu – mowa tu głównie o przedsięwzięciach informatycznych. Kierownik opracowuje harmonogram prac, strategię działań w ramach danego projektu, organizuje też formalne warunki dla jego realizacji – sporządza niezbędną dokumentację, raportuje ...
Praca Project Manager / Kierownik Projektu