Kierownik Sekcji Organizacji i Nadzoru

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Proszowice

4 dni temu

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki zdrowotnej w Proszowicach

ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik Sekcji Organizacji i Nadzoru
Miejsce pracy: Proszowice

SP ZOZ Proszowice, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

 

Zadania:
 • organizacja i nadzorowanie prawidłowości wykonywania przez poszczególne komórki organizacyjne zadań statutowych Szpitala,
 • przygotowywanie dokumentów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Szpitala,
 • prowadzenie i nadzór nad rejestrami,
 • prowadzenie i nadzór nad sekretariatem Dyrekcji,
 • opracowywanie projektów zmian statutu Szpitala, Regulaminu Organizacyjnego Szpitala, instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt etc.,
 • prowadzenie i aktualizacja danych dotyczących Szpitala,
 • obsługa kancelaryjna posiedzeń Rady Społecznej, narad ordynatorów, zebrań, komisji, itp.,
 • współpraca z innymi działami.
Wymagania ogólne:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (mile widziane prawo, administracja, kontrola wewnętrzna),
 • doświadczenie na stanowisku kierownika/koordynatora działu/sekcji,
 • mile widziane doświadczenie w przeprowadzaniu i dokumentowaniu kontroli,
 • dobra umiejętność obsługi komputera (MS Office) oraz urządzeń biurowych,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • odpowiedzialność, rzetelność i dokładność,
 • umiejętność zarządzania zespołem,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • umiejętność szybkiego przyswajania informacji.
Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę / Umowa zlecenie

Wymagane dokumenty należy składać na adres:

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

Telefon do kontaktu: (12) 386 52 13 Sekcja Kadr i Płac

e-mail: kadry@spzoz.proszowice.pl

 

Lub poprzez przycisk aplikowania:

 

 APLIKUJ TERAZ 

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Kierownik operacyjny, inaczej zwany kontrolerem sklepu jest osobą odpowiedzialną za maksymalizację rezultatów finansowych, osiąganych przez zarządzany przez niego sklep w danym okresie. Podczas realizacji tego celu kontroler sklepu nie może zapominać o przestrzeganiu norm jakościowych i procedur szeroko pojętego bezpieczeństwa. Kierownik operacyjny jest osobą odpowiedzialną za sklep (market) mu podległy na wielu płaszczyznach. Do ...
Praca Kierownik Operacyjny / Kontroler Sklepu