Komendant Lotniskowej Straży Pożarnej
Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"
Zielona Góra
specjalista (mid)
umowa o pracę
67 dni temu

 Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

 • zajmuje się świadczeniem usług na rzecz pasażerów i linii lotniczych oraz m.in. budową i eksploatacją lotnisk.
 • zarządza trzema portami lotniczymi - w Warszawie, Radomiu i Zielonej Górze.
 • posiada udziały w spółkach świadczących obsługę naziemną (handling), kontrolę bezpieczeństwa w portach lotniczych oraz wykonujących usługi pozalotnicze.
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Komendant Lotniskowej Straży Pożarnej
Miejsce pracy: Zielona Góra
Nr ref.: 71/21
Na tym stanowisku do głównych zadań należy:
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zdolności prowadzenia skutecznych działań ratowniczych na Lotnisku Zielona Góra-Babimost;
 • Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia medycznego, w tym identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa funkcjonowania PL Zielona Góra-Babimost i operacji lotniczych, a także inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa w tym zakresie;
 • Nadzór nad infrastrukturą obiektową oraz terenu przyległego pod względem skutecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych;
 • Odpowiedzialność za prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie PL Zielona Góra-Babimost;
 • Opracowywanie wymaganych prawem dokumentów w zakresie prowadzenia profilaktyki oraz działań ratowniczo-gaśniczych, w tym polityk, procesów, procedur, instrukcji, regulaminów itp., ich wdrażanie do stosowania w PL Zielona Góra-Babimost.
Oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego I stopnia – Inżynier pożarnictwa;
 • Min. 3 letniego stażu pracy w ochronie przeciwpożarowej;
 • Znajomości obowiązujących przepisów i procedur działania w zakresie LSRG oraz praktycznej umiejętność ich stosowania;
 • Wiedzy z zakresu ratownictwa lotniskowego i praktycznej umiejętności jej stosowania;
 • Wiedzy z zakresu używanego sprzętu i urządzeń gaśniczych stosowanych w LSP;
 • Prawa jazdy min. kat. B;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • Znajomości obsługi pakietu MS Office;
 • Umiejętności planowania i organizacji pracy w podległym zespole, odporności na stres, decyzyjności, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
Oferujemy:
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji lidera w branży firm świadczących obsługę naziemną na rzecz pasażerów, linii lotniczych i usług pozalotniczych;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Prywatną opiekę medyczną;
 • Liczne benefity socjalnie i kulturalne;
 • Dofinansowanie do żłobków i przedszkoli dla dzieci Pracowników;
 • Ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach.

PPL zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami


KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNA Z ART. 13 RODO


Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), informujemy, iż:

- Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@polish-airports.com, telefon: 22 650 11 11 (lub 22 650 19 43, 22 650 10 39, 22 650 19 27).

- Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail IODO@polish-airports.com, telefon 22 650 30 47.

- Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy w celu przeprowadzenia i zakończenia procesu rekrutacji (podstawa prawna art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w ramach realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego.

- Twoje dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

- Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia procesu rekrutacji, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy od daty upływu terminu na złożenie dokumentów aplikacyjnych określonej w niniejszym ogłoszeniu.

- Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Masz prawo cofnąć w dowolnym momencie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzana, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Podanie przez Ciebie danych w zakresie określonym w Kodeksie pracy (art. 221) jest wymogiem ustawowym, jesteś zobowiązany do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody.