Konserwator archiwalny
Archiwum Państwowe w Warszawie
Milanówek
specjalista (mid)
79 dni temu
Archiwum Państwowe w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Konserwator archiwalny
Miejsce pracy: Milanówek
Ogłoszenie o naborze Nr 80694

Warunki pracy

Praca wymaga wysiłku fizycznego w związku wykonywaniem prac konserwatorskich, przenoszenie obciążników do prostowania obiektów, praca z prasą introligatorską której zamknięcie i otwarcie wymaga siły fizycznej.


Duża część prac konserwatorskich wymaga pozycji siedzącej.


Kontakt z kurzem archiwalnym mogącym powodować alergie, możliwość narażenia na czynniki biologiczne: grzyby, bakterie, pleśnie, pył osiadły. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi prace konserwatorskie, zabezpieczające oraz w koniecznych przypadkach - introligatorskie zasobu archiwalnego
 • Współpracuje z Oddziałami Archiwum w zakresie zabezpieczenia konserwatorskiego
 • Prowadzi podstawowe badania i sporządza dokumentację konserwatorską
 • Przeprowadza przeglądy stanu zachowania zbiorów
 • Prowadzi prace z zakresu konserwatorskiego przygotowania akt na wystawy i do digitalizacji
 • Wykonuje ekspertyzy i udziela konsultacji w zakresie zabezpieczania zbiorów na podłożu papierowym
 • Stanowi wsparcie merytoryczne i szkoleniowe w zakresie konserwacji archiwaliów
 • Identyfikuje i wspomaga opiniowanie potrzeb konserwatorskich Archiwum

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie + policealne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia przy konserwacji obiektów zabytkowych na podłożu papierowym
 • umiejętność przeprowadzania zabiegów konserwatorskich
 • umiejętność wykonywania introligatorskich prac zabezpieczających
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność wykonywania dokumentacji fotograficznej
 • komunikatywność
 • znajomość jęz. angielskiego oraz niemieckiego pozwalająca na korzystanie z literatury fachowej i udział w wydarzeniach wymagających uzywania języka obcego