Praca Podkowa Leśna Najnowsze oferty pracy: 1

Praca MAZOWIECKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Podkowie Leśnej

Podkowa Leśna – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Podkowa Leśna ma status administracyjny gminy miejskiej, wraz z gminami Brwinów (powiat pruszkowski) i Milanówek (powiat grodziski) tworzy Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów.

Miasto jest jedną z dwóch gmin miejskich w powiecie (status gminy miejskiej ma także Milanówek), do którego należą również gmina miejsko-wiejska Grodzisk Mazowiecki (siedziba władz powiatu) oraz trzy gminy wiejskie: Żabia Wola, Baranów, Jaktorów.

Podkowa Leśna zajmuje 10 kilometrów kwadratowych powierzchni i liczy 3,8 tys. mieszkańców. Leży w zasięgu dwóch dróg wojewódzkich: nr 719 i nr 720. Niedaleko biegnie także autostrada A2 (zjazd do Podkowy Leśnej znajduje się na terenie gmin Pruszków i Grodzisk Mazowiecki). W mieście są również 3 przystanki kolejowe, a pociąg jest popularnym wśród mieszkańców i wygodnym środkiem transportu do stolicy i sąsiednich miejscowości. Niedaleko Podkowy Leśnej leżą m.in. Grodzisk Mazowiecki, Pruszków, Piastów, Piaseczno, Ożarów Mazowiecki, Błonie czy Tarczyn. Bliskie sąsiedztwo miast dodatkowo poszerza rynek pracy.

Miasteczko jest celem jednodniowych czy weekendowych wypraw mieszkańców stolicy i nie tylko. Poza czystym powietrzem i lasami w te okolice przyciągają liczne wydarzenia kulturalne oraz zabytki np. otoczony ogrodem kościół św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej czy Dom Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów wraz z parkiem. To miejscowość letniskowa, z zabudową głównie willową, pełni przede wszystkim funkcje mieszkalne, nie rozwija się tu duży przemysł. Lokalne firmy mają w większości charakter handlowo-usługowy i zaspokajają potrzeby lokalnej społeczności.

Rynek pracy, oferty pracy – Podkowa Leśna

Jak zostało wspomniane na wstępie, miasto pełni przede wszystkim funkcje mieszkaniowe. Koncepcja miasta-ogrodu, rozległe tereny leśne wykluczają zakładanie w Podkowie Leśnej zakładów przemysłowych. Duże firmy produkcyjne znaleźć natomiast można niedaleko – w Warszawie, Grodzisku Mazowieckim czy Prószkowie. Te miasta stanowią także rynek zatrudnienia dla mieszkańców.

Spory wpływ na lokalny rynek pracy ma sektor publiczny. Jednostki samorządu terytorialnego np. działający w Podkowie Leśnej urząd miasta czy placówki oświatowe zaliczają się do grona największych pracodawców w mieście. W rejestrze REGON, wg danych GUS, na koniec października widniały 823 podmioty gospodarki narodowej z siedzibą w Podkowie Leśnej, z czego 10 należało do sektora prywatnego. Ze względu na deklarowaną liczbę zatrudnionych podmioty można podzielić następująco:

  • 791 mikropodmiotów (w tym 3 jednostki budżetowe) – 0-9 pracujących,
  • 28 małych podmiotów (w tym 5 z sektora publicznego) – 10-49 pracujących,
  • 4 średnie podmioty (2 budżetowe) – 50-249 pracujących.

Najwięcej przedsiębiorców w Podkowie Leśnej prowadzi działalność profesjonalną, naukową i techniczną (162 podmioty) oraz zajmuje się handlem (144 podmioty). 81 podmiotów trudni się przetwórstwem przemysłowym, 75 świadczy usługi związane z opieką zdrowotną i pomocą społeczną.

Aglomeracja warszawska należy do najchętniej wybieranych przez inwestorów regionów Polski. W należącym do niej powiecie grodziskim sytuacja gospodarcza jest dobra, o czym świadczy chociażby niskie bezrobocie. W październiku 2020 r. według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła:

  • dla Polski – 6,1%,
  • dla woj. mazowieckiego – 5,1%,
  • dla powiatu grodziskiego – 3,9%.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Mazowieckim, który obsługuje także mieszkańców Podkowy Leśnej, w październiku zarejestrowanych było 1430 tys. osób, z czego 301 miało prawo do pobierania zasiłku. Wśród osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy przeważali bezrobotni długotrwale. Aktywizacja zawodowa mieszkańców po ponad rocznej przerwie w zatrudnieniu stanowi zatem ważne wyzwanie lokalnych instytucji rynku pracy.