Praca Tarczyn

Najnowsze oferty pracy: 593

Praca w Tarczynie

Tarczyn leży na południe od Warszawy, w powiecie piaseczyńskim, w województwie mazowieckim. To nieduże miasto jest siedzibą miejsko-wiejskiej gminy Tarczyn. Stanowi ośrodek administracyjny i gospodarczy o znaczeniu lokalnym. Rozwija się jako podwarszawska miejscowość – z centrum stolicy Tarczyn dzieli 30 km. To miasteczko o wielu walorach turystycznych, z terenami inwestycyjnymi i dobrą komunikacją z Warszawą oraz innymi miastami. 

Tarczyn znajduje się w Obszarze Metropolitalnym Warszawy i pozostaje pod silnym wpływem stolicy. Miasto kojarzy się przede wszystkim z produkcją owoców. W krajobrazie gminy charakterystyczne są sady, a produkcja jabłek, gruszek czy czereśni oraz przetwórstwo owoców i warzyw mają tu długą tradycję.

Czym zajmują się zawodowo mieszkańcy Tarczyna? Jakich firm jest tu najwięcej? Oto profil społeczno-gospodarczy miasta. 

 

Tarczyn – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Tarczyn – miasto w aglomeracji warszawskiej leżące w południowej części województwa mazowieckiego, wzdłuż drogi krajowej nr 7, łączącej Warszawę i Kraków, prowadzącej z wybrzeża do granicy polsko-słowackiej. Przez miasto biegną także dwie drogi wojewódzkie – nr 778 i nr 876 oraz sieć dróg gminnych i powiatowych, zapewniających dojazd do sąsiednich miejscowości. Niedaleko Tarczyna leżą Grójec (16 km), Podkowa Leśna (20 km), Piaseczno (21 km), Milanówek (23 km), Grodzisk Mazowiecki (22 km), Brwinów (24 km) i inne miasta. Bliskie sąsiedztwo i dobre połączenia poszerzają możliwości poszukiwania pracy dla mieszkańców Tarczyna. 

Populacja powiatu piaseczyńskiego to ok. 188,3 tys. osób, z czego w Tarczynie liczba mieszkańców wynosi 4,1 tys. Miasteczko zajmuje obszar 5 kilometrów kwadratowych, powiat piaseczyński, który składa się z 4 gmin miejsko-wiejskich i 2 gmin wiejskich ma powierzchnię 621 kilometrów kwadratowych.

Jak zostało wspomniane na wstępie, Tarczyn i miejscowości wiejskie w gminie mają wiele atutów turystycznych. To teren przede wszystkim zajęty przez grunty rolne (ok. 75%), w dużym stopniu także zalesiony (ok. 16% powierzchni) – należący do Chojnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Przez gminę biegną dwie rzeki – Tarczynka i Jeziorka. Miasto dysponuje zapleczem noclegowo-gastronomicznym, rozwija się także na terenie Tarczyna agroturystyka. Okolica przyciąga zwłaszcza miłośników jazdy konnej – w gminie działają kluby jeździeckie, stajnie. Można tu znaleźć także zabytki, obiekty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Niewątpliwą atrakcją jest również przejazd zabytkową koleją wąskotorową z końca XIX w.

Rynek pracy, oferty pracy – Tarczyn

Tarczyn jest małym ośrodkiem mieszkaniowym, handlowo-usługowym i przemysłowym. W mieście działają m.in. hurtownie, zakłady ceramiczne, produkowane są urządzenia chłodnicze. Dużą rolę w lokalnej gospodarce odgrywa także sadownictwo i przetwórstwo owocowo-warzywne.

W mieście działa łącznie 598 podmiotów gospodarki narodowej (wg danych GUS, REGON, stan na koniec października 2020 r.). Nie ma wśród nich dużych firm.

  • 578 podmiotów to samozatrudnieni i jednostki do 9 pracujących – z czego 9 w sektorze publicznym.
  • 17 podmiotów  w tym 5 jednostek budżetowych zatrudnia między 10 a 49 pracowników.
  • 2 największe podmioty publiczne i 1 prywatny generują między 50 a 249 miejsc zatrudnienia.

Także w gminie nie ma dużych zakładów pracy. Na terenach wiejskich działa łącznie 950 podmiotów (932 mikrojednostki i 18 małych).

W mieście najwięcej jest firm handlowych i zajmujących się naprawą pojazdów. Rozwija się również budownictwo, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, transport, gospodarka magazynowa oraz przetwórstwo przemysłowe.

Wg danych GUS w październiku 2020 r. stopa bezrobocia wyliczona dla Polski to 6,1%, a dla województwa mazowieckiego – 5,1%. Jak na tym tle wypada powiat piaseczyński? Całkiem nieźle – wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wyniósł w nim 3,8%.

Powiatowy Urząd Pracy, do którego mogą zgłaszać się bezrobotni i poszukujący pracy mieszkańcy gminy Tarczyn, mieści się w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4. W październiku 2020 r. zarejestrowanych w nim było 3421 osób, w tym 2505 – w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Mimo niskiej stopy bezrobocia i dużego zapotrzebowania na pracowników sporym problemem w powiecie jest długotrwałe bezrobocie. Z ponad rocznym brakiem zatrudnienia boryka się 1410 mieszkańców (źródło: MRPiPS – 01 Sprawozdanie o rynku pracy, PUP Piaseczno).

Szukaj pracy w mieście