Praca Brwinów

Najnowsze oferty pracy: 594

Praca w Brwinowie

Brwinów to nieduża miejscowość w powiecie pruszkowskim należącym do województwa mazowieckiego. Stanowi część aglomeracji warszawskiej – a jego położenie w dużej mierze determinuje kierunki rozwoju gospodarczego.

Brwinów to lokalny ośrodek administracyjny – siedziba władz miejsko-wiejskiej gminy Brwinów, centrum handlowo-usługowe nastawione na zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców gminy.

Jak wygląda tutejszy rynek pracy? W jakich branżach warto szukać zatrudnienia w Brwinowie i okolicach?

Brwinów – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Jak zostało wspomniane na wstępie, Brwinów (woj. mazowieckie) ma status gminy miejsko-wiejskiej, w której skład (poza Brwinowem) wchodzi 15 sołectw. Co ciekawe, gmina podzielona jest na dwie części. Podkowa Leśna oraz Milanówek (należące do powiatu grodziskiego) odcinają od pozostałego obszaru gminy Brwinów trzy wsie: Owczarnia, Terenia i Żółwin. Miasto jest przyjaznym, pełnym zieleni miejscem do życia nieopodal dużej metropolii.

W gminie mieszka łącznie ponad 25 tys. osób, z czego w mieście zameldowanych jest 12,7 tys., a na obszarze wiejskim – 12,3 tys. Najludniejsze wsie to Otrębusy, Kanie i Parzniew (ponad 2 tys. mieszkańców w każdej z nich). Liczba mieszkańców gminy z roku na rok wzrasta. Przykładowo na koniec 2015 r. wynosiła w gminie 24,1 tys., z czego w mieście 12,5 tys.

Powierzchnia gminy to 69 kilometrów kwadratowych, z czego 10 km zajmuje miasto, które leży w odległości 30 km od centrum Warszawy. Stolica województwa i kraju to duży, elastyczny rynek pracy, dostęp do usług wyższego rzędu, oferty kulturalnej i edukacyjnej. Z tego faktu korzysta wielu mieszkańców Brwinowa, wybierających pracę czy edukację w Warszawie. Sam dojazd nie jest uciążliwy – autem zajmuje ok. 30 minut, niewiele więcej pociągiem.

Rynek pracy, oferty pracy – Brwinów

Brwinów stanowi część tzw. Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, wraz z Milanówkiem i Podkową Leśną. To leżący niedaleko metropolii i połączony z nią komunikacyjnie ośrodek.

Stopa bezrobocia rejestrowanego, czyli stosunek osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP do ogółu osób aktywnych zawodowo, to ważny wskaźnik kondycji rynku pracy. Od lat w powiecie pruszkowskim utrzymuje się on na niskim poziomie, zarówno w porównaniu ze średnią wojewódzką, jak i wyliczoną dla Polski.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w listopadzie 2020 r. stopa bezrobocia w powiecie pruszkowskim wyniosła 3,6%. Dla porównania:

  • w woj. mazowieckim – 5,1%,
  • w kraju – 6,1%,
  • w Warszawie – 1,8%.

W Brwinowie działa łącznie 2318 podmiotów gospodarki narodowej (REGON, stan na 30.11.2020 r.). Największymi z nich jest 5 jednostek budżetowych zatrudniających od 50 do 249 osób. W mieście siedzibę ma także 51 podmiotów z kadrą rzędu 10-49 pracujących (w tym 7 z sektora publicznego) oraz 2262 mikropodmioty (7 jednostek budżetowych) – liczące do 9 pracowników i samozatrudnieni.

Najwięcej firm w Brwinowie zajmuje się handlem, naprawą pojazdów, działalnością profesjonalną, naukową i techniczną, budownictwem oraz przetwórstwem przemysłowym. W mieście rozwija się drobny przemysł meblowy, materiałów budowlanych, działa wiele firm transportowych, zajmujących się usługami.

Rynek pracy w województwie mazowieckim terytorialnie rozwija się niejednorodnie, co widać zarówno w dużych różnicach poziomu wskaźnika bezrobocia w poszczególnych powiatach, jak i w zróżnicowanym zapotrzebowaniu pracodawców. Informacji, kogo poszukują pracodawcy w powiecie pruszkowskim, dostarcza badanie Barometr zawodów. Zgodnie z nim w 2021 r. na lokalnym rynku pracy brakuje nauczycieli wielu specjalizacji (nauczycieli przedszkoli, nauczania początkowego, szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych, praktycznej nauki zawodu, przedmiotów zawodowych, a także przedmiotów ogólnokształcących) oraz wychowawców w placówkach oświatowych i opiekuńczych.

Z trudnościami rekrutacyjnymi zmagają się ponadto pracodawcy w branży transportowej, firmach logistycznych, kurierskich. Brakuje chętnych do pracy jako kierowca autobusów, kierowca samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, listonosz i kurier, magazynier. Pracowników poszukują także przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej (deficyt blacharzy i lakierników samochodowych, mechaników pojazdów samochodowych).

Działające w Pruszkowie, Piastowie czy Brwinowie firmy mają także trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych i chętnych do podjęcia zatrudnienie operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych, elektryków, elektromechaników i elektromonterów, spawaczy, ślusarzy. Deficyt dotyczy również pracowników sektora usług medycznych i opiekuńczych (opiekunów osoby starszej lub niepełnosprawnej, farmaceutów, pielęgniarek i położnych), a ponadto pracowników służb mundurowych, piekarzy, przedstawicieli handlowych.

Barometr zawodów zawiera także listę zawodów nadwyżkowych, których przedstawicieli na lokalnych rynkach pracy jest więcej niż dostępnych ofert zatrudnienia. Spora konkurencja w powiecie pruszkowskim panuje w branży IT. Zwłaszcza administratorzy stron internetowych, projektanci i administratorzy baz danych, programiści oraz technicy informatycy powinni rozejrzeć się za pracą w Warszawie czy innych miejscowościach. Z konkurencją podczas rekrutacji muszą liczyć się także agenci ubezpieczeniowi, ekonomiści, filolodzy i tłumacze, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, specjaliści administracji publicznej. Do grupy zawodów nadwyżkowych zaliczają się również fizjoterapeuci i masażyści, floryści, kosmetyczki, fotografowie, instruktorzy nauki jazdy, kierowcy samochodów osobowych, psycholodzy i psychoterapeuci.

Szukaj pracy w mieście