Praca Błonie

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 486

Praca w Błoniu

Błonie (woj. mazowieckie) jest podwarszawskim miasteczkiem przynależnym do powiatu warszawskiego zachodniego. Rozciąga się na Równinie Łowicko-Błońskiej, nad rzeką Utratą.

Błonie zalicza się do aglomeracji warszawskiej. Od centrum Warszawy oddalone jest o ok. 30 km. Niedaleko leżą także takie ośrodki miejskie jak siedziba władz powiatu – Ożarów Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki, Pruszków czy Sochaczew. Sąsiadujące ze sobą miasta tworzą spory rynek pracy, przy największym udziale Warszawy. Znaczna część błonian szuka zatrudnienia właśnie w stolicy. W samym Błoniu działają firmy zróżnicowane pod kątem liczebności kadry. Rozwija się tu mikroprzedsiębiorczość, ale lokalny rynek pracy tworzą też duże zakłady pracy. Handel, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe – to dominujące na terenie Błonia sekcje gospodarki.

Błonie, woj. mazowieckie

Co warto wiedzieć o Błoniu, poszukując pracy w tej części aglomeracji? Oto krótka charakterystyka miasta i tutejszego rynku zatrudnienia.

Błonie – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Miasteczko jest siedzibą władz miejsko-wiejskiej gminy Błonie, należącej do aglomeracji warszawskiej i pozostającej w ścisłych powiązaniach ze stolicą kraju. 

Błonie liczy 12,2 tys. mieszkańców i zajmuje obszar 9 kilometrów kwadratowych. Jest tym samym największym miastem w powiecie warszawskim zachodnim. Do powiatu należą także miasta (status gmin miejsko-wiejskich) Ożarów Mazowiecki i Łomianki, a także gminy wiejskie: Izabelin, Kampinos, Stare Babice oraz Leszno.

Gminę miejsko-wiejską Błonie zamieszkuje ponad 21 tys. osób, a jej powierzchnia to 85,8 kilometra kwadratowego.

Układ komunikacyjny Błonia pozwala na sprawne przemieszczanie się między sąsiednimi miastami. Przez miejscowość prowadzą linia kolejowa nr 3 (Warszawa – Frankfurt nad Odrą), droga krajowa nr 92 (Warszawa – Rzepin), droga wojewódzka nr 579 (Nowy Dwór – Grodzisk Mazowiecki) i droga wojewódzka nr 720 (Błonie – Nadarzyn), a tuż za granicą miasta rozciąga się autostrada A2.

Błonie pod Warszawą to także przyjazne, spokojne miejsce do życia, niedaleko Kampinoskiego Parku Narodowego z jednej strony i prężnym ośrodkiem gospodarczym – Warszawą z drugiej. Miasteczko ma zabytkowy charakter, centrum z XIV-wiecznym układem ulic, rynek z XIX-wiecznymi kamienicami. W Błoniu znaleźć też można obiekty sportowe i rekreacyjne, miejsca wypoczynku, jak np. Park Bajka.

Rynek pracy, oferty pracy – Błonie

Błonie to ośrodek drobnego przemysłu, handlu i usług. Rozwijają się tu przemysł metalowy, poligraficzny oraz przetwórstwo rolno-spożywcze. Wielu mieszkańców miasta dojeżdża w celach zawodowych do Warszawy. Jakie perspektywy mają natomiast ci, którzy chcą podjąć pracę w Błoniu i okolicach? W całej gminie zarejestrowane w REGON są 2973 podmioty gospodarki narodowej (stan na 30.11.2020 r., dane GUS). Liczba mikrojednostek (samozatrudnieni, podmioty do 9 pracujących) wynosi 2859, jednostek małych (10-49 pracujących) – 87. Ponadto w całej gminie działają 22 średnie zakłady pracy, generujące od 50 do 249 miejsc zatrudnienia i 5 dużych – z kadrą rzędu 250-999 osób.

W strukturze własności przeważa sektor prywatny, w którym działa 2891 podmiotów, z czego 2242 osoby fizyczne. Do sektora publicznego należy z kolei 38 podmiotów (16 mikro, 13 małych, 8 średnich i 1 duży).

Najwięcej podmiotów w gminie Błonie zajmuje się handlem, naprawą pojazdów (27,1% ogółu). Rozwinięte są także sekcje transport i gospodarka magazynowa (11,4% błońskich podmiotów), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,4%), budownictwo (10,1%) oraz przetwórstwo przemysłowe (9%).

Badanie Barometr zawodów pokazuje proporcje między popytem a podażą pracy w poszczególnych częściach kraju. Zgodnie z prognozą na 2021 r. w powiecie warszawskim zachodnim trudności ze znalezieniem chętnych do pracy i spełniających wymagania kandydatów mają m.in. pracodawcy w branży budowlanej, produkcji przemysłowej (brakuje zwłaszcza pracowników z uprawnieniami do obsługi maszyn i urządzeń), spożywczej, transporcie i logistyce. Deficyty dotyczą także pedagogów, nauczycieli (lektorów i nauczycieli języków obcych, przedszkoli, nauczania początkowego, szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych, przedmiotów ogólnokształcących, przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu). Brakuje również kandydatów do pracy na stanowiskach pracowników biurowych, księgowych i przedstawicieli wielu innych zawodów. Z kolei nadwyżka dotyczy jedynie ekonomistów – to oni muszą liczyć się z największą konkurencją na lokalnym rynku pracy.

Stopa bezrobocia w powiecie utrzymuje się na poziomie o wiele niższym niż krajowy i wojewódzki.

Stopa bezrobocia zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła w listopadzie 2020 r.:

  • dla powiatu warszawskiego zachodniego – 2,3%,
  • dla Warszawy – 1,8%,
  • dla województwa mazowieckiego – 5,1%,
  • dla kraju – 6,1%.

Szukaj pracy w mieście