Kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Kraków

101 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 15667

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji
- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności
- obsługa innych urządzeń biurowych
- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna
- w budynku znajduje się winda oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka

Zakres zadań

 • prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych
 • orzekanie w sprawach postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego
 • poszukiwanie majątku zobowiązanych w ramach prowadzonych postepowań egzekucyjnych i zabezpieczających
 • sporządzanie i kierowanie za pośrednictwem centralnego biura łącznikowego wniosków o udzielenie informacji, powiadomienie, odzyskanie należności pieniężnych oraz o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne, o których mowa w ustawie z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
 • realizowanie wniosków o odzyskanie lub podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne, o których mowa w ustawie z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
 • prowadzenie składnicy zajętych ruchomości
 • zgłaszanie wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego informacji dotyczących egzekucji należności pieniężnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Asertywność, umiejętność przekonywania
 • Znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań na oferowanym stanowisku pracy
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2186) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • Umiejetność redagowania pism
 • Umiejętność rozmowy z trudnym klientem

Poznaj stanowisko: Inspektor Kontroli Skarbowej

Inspektor kontroli skarbowej zajmuje się przeprowadzaniem kontroli skarbowej, celem zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa. Inspektor posiada uprawnienia do weryfikowania uiszczanych przez podatników należności, w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych. Do obowiązków inspektora kontroli skarbowej należy weryfikowanie rzetelnego ustalenia podstawy podatkowej, oraz terminowego uiszczania opłat ...
Inspektor Kontroli Skarbowej Praca Inspektor Kontroli Skarbowej

Rekrutują z Praca.pl