Kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Nowy Targ

97 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Nowy Targ
Ogłoszenie o naborze Nr 20324

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu
pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,
- obsługa innych urządzeń biurowych,
- budynek jest wyposażony w windę oraz toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań podatkowych, w sprawach: określania wysokości zobowiązania podatkowego oraz wysokości odsetek za zwłokę, ustalanie zobowiązań podatkowych oraz wysokości odsetek za zwłokę, ustalanie zobowiązań podatkowych, orzekanie w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe, nadpłaty.
 • Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.
 • Orzekanie w zakresie kar porządkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • Umiejętność argumentowania - konieczna jest asertywność oraz umiejętność przekonywania i konsultacji kwestii drażliwych
 • Znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań wymienionych w ogłoszeniu
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 ) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku
 • Przeszkolenie z obsługi aplikacji użytkowych, adekwatnych do wykonywania zadań na oferowanym stanowisku pracy

Poznaj stanowisko: Inspektor Kontroli Skarbowej

Inspektor kontroli skarbowej zajmuje się przeprowadzaniem kontroli skarbowej, celem zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa. Inspektor posiada uprawnienia do weryfikowania uiszczanych przez podatników należności, w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych. Do obowiązków inspektora kontroli skarbowej należy weryfikowanie rzetelnego ustalenia podstawy podatkowej, oraz terminowego uiszczania opłat ...
Inspektor Kontroli Skarbowej Praca Inspektor Kontroli Skarbowej

Rekrutują z Praca.pl