Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Mońki

48 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Mońki
Ogłoszenie o naborze Nr 43242

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
– praca administracyjno- biurowa z przewagą wysiłku umysłowego,
– obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
– większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,
– użytkowanie elektrycznych urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka),
– zadania wykonywane w siedzibie Urzędu oraz poza siedzibą Urzędu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy:
– stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku,
– stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych z obsługą komputera,
– oświetlenie sztuczne i naturalne,
– szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– siedziba urzędu jest budynkiem jednopiętrowym nie wyposażonym w windy osobowe,
– węzeł sanitarny nie jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo,
– budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
– stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.
– przed budynkiem urzędu brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Zakres zadań

 • Realizowanie tytułów wykonawczych i zarządzeń zabezpieczenia, w tym przydzielonych do załatwienia w ramach służby w terenie.
 • Ustalanie stanu majątkowego zobowiązanych i analizowanie ich sytuacji majątkowej.
 • Analizowanie i wprowadzanie do podsystemu informatycznego EGAPOLTAX tytułów wykonawczych, informacji o wyegzekwowanych kwotach i innych czynnościach dokonanych w trakcie prowadzonych postępowań egzekucyjnych.
 • Użytkowanie samochodu służbowego Urzędu oraz wykonywanie jego obsługi technicznej.
 • Dokonywanie sprzedaży zajętych ruchomości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność
 • prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność logicznego myślenia
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Inspektor Kontroli Skarbowej

  Inspektor kontroli skarbowej zajmuje się przeprowadzaniem kontroli skarbowej, celem zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa. Inspektor posiada uprawnienia do weryfikowania uiszczanych przez podatników należności, w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych. Do obowiązków inspektora kontroli skarbowej należy weryfikowanie rzetelnego ustalenia podstawy podatkowej, oraz terminowego uiszczania opłat ...
  Inspektor Kontroli Skarbowej Praca Inspektor Kontroli Skarbowej

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (796)
  Wałbrzych (57)
  Legnica (130)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (259)
  Toruń (138)
  Lubelskie:
  Lublin (276)
  Chełm (58)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (927)
  Tarnów (69)
  Nowy Sącz (90)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2222)
  Radom (180)
  Płock (84)
  Opolskie:
  Opole (237)
  Nysa (74)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (178)
  Przemyśl (49)
  Podlaskie:
  Białystok (134)
  Suwałki (45)
  Łomża (35)
  Pomorskie:
  Gdańsk (457)
  Gdynia (259)
  Słupsk (76)
  Śląskie:
  Katowice (604)
  Częstochowa (181)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (188)
  Elbląg (139)
  Ełk (52)
  Wielkopolskie:
  Poznań (684)
  Kalisz (101)
  Konin (76)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (311)
  Koszalin (111)
  Kołobrzeg (37)
  Auchan (146)
  Tesco (143)
  Inditex (43)
  Leroy Merlin (179)
  Bricoman (17)
  STRABAG (11)
  ABB (37)
  Accenture (121)
  Carrefour (129)
  PKO BP (375)
  PwC (11)
  KPMG (31)
  Orange (94)
  IKEA (54)
  Budimex (19)

  Rekrutują z Praca.pl