Praca Suchowola

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 289

Praca w Suchowoli

Suchowola leży niedaleko granicy Polski, w północno-wschodniej części kraju. To jedno z miast w województwie podlaskim, w granicach powiatu sokólskiego. Niewielka pod względem zaludnienia miejscowość stanowi siedzibę miejsko-wiejskiej gminy Suchowola, tym samym ośrodek administracji publicznej, ale też gospodarczy i kulturalno-edukacyjny dla mieszkańców gminy.

Suchowola lokację miejską uzyskała w XVIII w., jednak także wcześniej rozwijała się jako miejscowość na szlaku handlowym, łączącym Mazowsze z Grodnem. Nadane w 1777 r. prawa miejskie zostały odebrane w 1950 r.  Suchowola ponownie stała się miastem w 1997 r.

Jak dziś rozwija się miasto? Czy stwarza szansę na znalezienie zatrudnienia?

Suchowola – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

  • miasto Suchowola

Suchowola leży na północ od stolicy województwa – Białegostoku. To jedno z czterech miast w powiecie sokólskim – drugim pod względem wielkości na Podlasiu. W Suchowoli mieszka ok. 2,1 tys. osób. Powierzchnia miasta zajmuje prawie 26 kilometrów kwadratowych.

  • gmina Suchowola (woj. podlaskie) 

Gmina jest jedną z większych w powiecie. W jej skład wchodzą 52 miejscowości, w tym 48 sołectw. Zajmuje 256 kilometrów kwadratowych powierzchni, z czego 13% to terenu Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny.

  • atrakcje

Leżące na obrzeżach Polski miasto uznawane jest za geograficzny środek Europy – zgodnie z obliczeniami dokonanymi w 1775 r. przez astrologa i kartografa królewskiego – Szymona Antoniego Sobierajskiego. Warto jednak dodać, że w zależności od analizowanych danych miejsc uznawanych za centrum Europy jest więcej, zlokalizowane są one np. na Litwie w Austrii, Estonii, Czechach, Niemczech, czy Rumunii. W miejscu podlaskiego środka znajduje się pamiątkowy obelisk. 

  • układ komunikacyjny miasta

W Suchowoli krzyżują się trasy o znaczeniu ponadlokalnym – droga krajowa nr S8  łącząca m.in. Warszawę z Białymstokiem i Suwałkami (stanowi odcinek drogi E67 – międzynarodowej trasy łączącej Europę Środkową z Finlandią, Via Baltica) oraz droga wojewódzka nr 670, która biegnie przez Osowiec, Dąbrowę Białostocką do polskiej granicy. Układ komunikacyjny miasta tworzy też sieć dróg powiatowych i gminnych, zapewniających dojazd do sąsiednich miejscowości. Z Suchowoli niedaleko m.in. do Dąbrowy Białostockiej, Goniądza, Lipska czy Moniek. Miasto z siedzibą władz powiatowych – Sokółką dzieli 40 km, ze stolicą województwa – Białymstokiem – 53 km. Odległość między Suchowolą a Warszawą wynosi z kolei 230 km. Niewiele dalej jest do stolicy Litwy – Wilna – 249 km.

Rynek pracy, oferty pracy – Suchowola

Suchowola to słabo uprzemysłowione i zurbanizowane miasto, dlatego też tutejszy rynek pracy nie jest duży. Tworzą go jednostki budżetowe oraz małe i mikroprzedsiębiorstwa. W miejscowości działają 192 podmioty gospodarki narodowej, z czego 184 to grupa samozatrudnionych i podmiotów liczących do 9 pracujących, a pozostałe 8 – zakłady pracy dla 10-49 osób (dane GUS, stan REGON na 30.09.2020 r.).

W mieście działa 12 podmiotów z sektora publicznego, z czego 8 zatrudniających do 9 osób i 4 utrzymujące między 10 a 49 miejsc pracy. Wśród przedsiębiorstw prywatnych przeważają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – we wrześniu zarejestrowanych w REGON było 151 takich podmiotów – wszystkie mikro-.

W przekroju branżowym zauważalna jest przewaga firm handlowych i zajmujących się naprawą pojazdów (46 podmiotów) oraz budowlanych (40 podmiotów). W mieście rozwija się też sektor usług i drobne przetwórstwo przemysłowe.

W gminie podmiotów jest 348 i również nie ma wśród nich pracodawców dla ponad 50 osób. Duża część mieszkańców prowadzi gospodarstwa rolne. To właśnie z rolnictwem i w konsekwencji przetwórstwem rolno-spożywczym silnie kojarzy się praca w Podlaskiem.

Szansą na znalezienie pracy dla mieszkańców Suchowoli jest także rozszerzenie obszaru poszukiwań o sąsiednie miasta. W całym powiecie sokólskim działa 4208 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 3 z kadrą rzędu 250-999 osób.

Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2020 r. w Polsce wynosiła 6,1%. Woj. odlaskie odnotowało ten wskaźnik na poziomie wyższym – 7,6%. Na tę średnią złożyły się mocno zróżnicowane wyniki w powiatach, np. w kolneńskim – 13,7%, w suwalskim – 4,6%.

W powiecie sokólskim stopa bezrobocia przewyższała wartość wyliczoną dla województwa podlaskiego i była równa 10,5%. Zgodnie z danymi PUP liczba zarejestrowanych w powiecie osób wynosiła 2874, z czego 285 z terenu miasta i gminy Suchowola (25 osób uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych). 

Szukaj pracy w mieście