Kontroler skarbowy
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
9 dni temu
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114368

Warunki pracy

Budynek dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową, posiada windę. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Sporządza informacje i sprawozdania z zakresu funkcjonowania komórki w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzi wymaganą ewidencję i rejestry w celu monitorowania załatwianych spraw.
 • Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe w celu podjęcia merytorycznej decyzji kończącej postępowanie karne skarbowe.
 • Prowadzi postępowania mandatowe w sprawach o wykroczenia skarbowe w celu nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego.
 • Sporządza akty oskarżenia, kieruje sprawy do sądu oraz wnosi do sądu złożone przez sprawców wnioski o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w celu doprowadzenia do ukarania sprawcy czynu.
 • Przekazuje informacje kryminalne do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w pracy biurowej lub podatkach lub powyżej 4 lat w administracji
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Karnego
 • Znajomość Kodeksu Karnego Skarbowego
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Umiejętności analityczne
 • Komunikatywność
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe