Kontroler Strefy Płatnego Parkowania

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Kraków

2 dni temu

Ogłoszenie numer: 3467822, z dnia 2020-06-29

OFERTA PRACY W ZARZĄDZIE DRÓG MIASTA KRAKOWA

KONTROLER STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

W OBSZARZE PŁATNEGO PARKOWANIA

Kontroler Strefy Płatnego Parkowania

Miejsce pracy: małopolskie / Kraków

 

Opis stanowiska

1. Do zakresu zadań pracownika będzie należeć:

 

Kontrola poboru opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w obszarze płatnego parkowania w Krakowie.

 

2. Wymagania:

  • Wykształcenie min. zasadnicze lub średnie;
  • Niekaralność;
  • Wysoka kultura osobista;
  • Umiejętność radzenia sobie w stresujących sytuacjach;
  • Znajomość topografii miasta Krakowa.

3. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

c) Miejsce pracy: praca na terenie Obszaru Płatnego Parkowania w Krakowie;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w terenie;

- praca od poniedziałku do soboty w systemie równoważnego czasu pracy w godzinach: 9:00 - 21:00 na podstawie harmonogramu czasu pracy;

e) Płaca zasadnicza 3000,00 zł brutto + dodatek stażowy + miesięczna premia uznaniowa + dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”+ nagrody jubileuszowe + świadczenie socjalne tzw. „wczasy pod gruszą”.

 

4. Wymagane dokumenty:

a) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

b) Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

c) Kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy;

d) Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/235283/karta


5. Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

Osoby zainteresowane powinny kierować swoją kandydaturę wraz z wymaganymi dokumentami aplikacyjnymi. Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie na dzienniku podawczym ZDMK lub przesłać pocztą na adres:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

lub przesłać na adres mailowy kkasprzyk@zdmk.krakow.pl.


Przesłana oferta musi zawierać adnotację „Oferta na stanowisko kontroler ruchu w SPP".

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

 

UWAGI:

Po analizie dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne jedynie wybranych kandydatów.

Zastrzega się prawo odwołania rekrutacji w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Poznaj stanowisko: Kontroler Biletów 
Kontrolerem biletów jest, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, osoba zajmująca się kontrolowaniem osób podróżujących komunikacją miejską lub międzymiastową pod kątem posiadania przez nich ważnego biletu uprawniającego do korzystania z tychże środków komunikacji. Choć kontrola biletów odbywa się także w innych miejscach i sytuacjach, stanowisko to jest kojarzone głównie z osobami kontrolującymi ...
Praca Kontroler Biletów