Księgowa / Księgowy w zespole GL

Technicolor Polska

Warszawa

23 dni temu

www.technicolor.com

 

Jesteśmy światowym liderem w sektorze mediów i nowoczesnych technologii. Technicolor to międzynarodowy koncern, posiadający oddziały na całym świecie i zatrudniający niemal 17 tysięcy osób.

 

W naszym oddziale Technicolor FSSC w Warszawie zajmujemy się obsługą finansowo-księgową

europejskich spółek koncernu.

 

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 

Księgowa / Księgowy w zespole GL
Miejsce pracy: Warszawa
Zadania i obowiązki:
 • udział w procesie zamknięcia miesiąca, przygotowywanie i raportowanie miesięcznych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
 • kalkulacja i księgowanie rezerw i rozliczeń międzyokresowych oraz przygotowywanie raportów
  i zestawień zmian
 • kontrola zapisów księgowych, przygotowywanie i wprowadzanie korekt księgowych
 • prowadzenie rejestru środków trwałych
 • księgowanie płac i uzgadnianie kont płacowych
 • szczegółowe uzgadnianie sald kont bilansowych na zamknięcie okresu rachunkowego
 • wsparcie kontroli i analizy kosztów i przychodów
 • sporządzanie okresowych raportów sprawozdawczych na potrzeby podmiotów wewnętrznych
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych i statystycznych, raportowanie zdarzeń pozabilansowych
 • współpraca z audytorami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz doradcami podatkowymi
 • współpraca i komunikacja z klientami wewnętrznymi oraz instytucjami zewnętrznymi
 • zgłaszanie i wdrażanie usprawnień obsługiwanych procesów
Profil kandydata:
 • bardzo dobra znajomość zagadnień rachunkowych i finansowych poparta doświadczeniem księgowo-rachunkowym na podobnym stanowisku
 • doświadczenie w pracy w systemie SAP będzie atutem
 • znajomość MSR/MSSF
 • wykształcenie wyższe, preferencyjnie w obszarach rachunkowość/finanse/ekonomia
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętności analityczne oraz umiejętność identyfikowania problemów i poszukiwania rozwiązań
 • odpowiedzialność, aktywność w działaniu i umiejętność współpracy w zespole
 • umiejętność budowania relacji i współpracy z klientem biznesowym w środowisku
 • międzynarodowym

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • szkolenia
 • pracę w międzynarodowej korporacji
 • możliwość rozwoju
 • opiekę medyczną
 • program Sportowy, owoce raz w tygodniu
 • nilety do kina, teatru
Proszę o zamieszczanie z treścią ogłoszeń: Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Technicolor Polska Sp. z o. o. Oddział Financial Shared Service Center z siedzibą w Warszawie ul. Racławicka 93 (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Technicolor Polska Sp. z o. o. Oddział Financial Shared Service Center z siedzibą w Warszawie ul. Racławicka 93 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem Recruitment.FSSC@technicolor.com.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych(na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 30 dni, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres roku. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres roku.

Poznaj

Technicolor Polska

Poznaj stanowisko: Księgowy 
Księgowy - to pracownik działu księgowości, osoba zajmująca się prowadzeniem szeroko pojętej rachunkowości w banku, firmie. Do zadań księgowego należy, m.in.: księgowanie dokumentów, uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej, sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań, przygotowywanie przelewów bankowych, potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami, ...
Praca Księgowy