Lider Zespołu Wsparcia Procesu

Polpharma Biologics

Duchnice

6 dni temu

Lider Zespołu Wsparcia Procesu
Duchnice
Rozwijaj się z nami
Polpharma Biologics to jeden z najnowocześniejszych ośrodków badań i rozwoju oraz produkcji leków biologicznych w Europie. Jesteśmy międzynarodowym zespołem doświadczonych ekspertów oraz ambitnych młodych naukowców posiadających wspólne cele i wartości. Biotechnologia jest naszą pasją, dzięki której wspólnie opracowujemy leki będące nadzieją dla pacjentów cierpiących na ciężkie choroby. Razem tworzymy przyjazne miejsce pracy, w którym możemy się rozwijać oraz realizować swoje ambicje. Dołącz do nas!
Twoje zadania
 • Wykonywanie operacji procesowych, po uprzednim instruktażu i w zgodzie z zasadami GMP;
 • Analizowanie uzyskanych wyników procesowych pod kątem zgodności w dokumentacją technologiczną oraz wewnętrznymi wymaganiami;
 • Udział w transferze technologii, charakterystyce procesu oraz walidacji procesu we współpracy ze Specjalistami Zespołu;
 • Bieżące dostarczanie przełożonemu i/lub odpowiednim osobom raportów i wszelkiej dokumentacji niezbędnej do oceny procesu;
 • Informowanie bezpośredniego przełożonego o wszelkich nieprawidłowościach w procesie, dokumentacji, statusie wykonywanych zadań i podjętych decyzjach;
 • Monitorowanie procesu wytwarzania produktów biotechnologicznych zgodnie z dokumentacją technologiczną;
 • Prowadzenie procesu zgodnie z zasadami GMP i innymi wewnętrznymi wymaganiami;
 • Raportowanie postępu wszystkich prac i statusów wykonywanych zadań do bezpośredniego przełożonego;
 • Organizowanie swojej pracy oraz pracy zespołu w celu jak najefektywniejszego wykorzystania czasu pracy i wykonania zadań;
 • Pomoc w opracowywaniu procedur postępowania;
 • Pomoc w opracowywaniu dokumentacji kwalifikacyjnej urządzeń, prowadzenie kwalifikacji i/lub udział w prowadzonych kwalifikacjach;
 • Opracowywanie instrukcji obsługi urządzeń oraz prowadzenie z nich szkoleń.
 • Przewodzenie zmianie i odpowiedzialność za jej członków
Jeśli posiadasz
 • Doświadczenie w zarządzaniu ludźmi oraz planowaniu pracy zespołu;
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej oraz umiejętność obsługi sprzętu podstawowego laboratoryjnego/analitycznego;
 • Znajomość zasad  i doświadczenie w pracy zgodnie z dobrą praktyką wytwarzania cGMP;
 • Doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji procesowej zgodnie z zasadami GMP;
 • Dobrą znajomość technik aseptycznych oraz umiejętność pracy w technologii Single Use w produkcji biotechnologicznej;
 • Znajomość podstaw produkcji leków biotechnologicznych;
 • Umiejętność samodzielnego rozpoznawania problemów, dobra organizacja pracy i czasu;
 • Dobrą znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie
Oferujemy
 • Prywatną opiekę zdrowotną; 
 • Ubezpieczenie na życie; 
 • Pracowniczy program emerytalny; 
 • Pakiet relokacyjny; 
 • Dodatkowy dzień wolny.
Dołącz do naszego zespołu
Dlaczego warto do nas dołączyć
Napisz, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej career@polpharmabiologics.com

Poznaj

Polpharma Biologics

#PolpharmaBiologics to jeden z najnowocześniejszych ośrodków badań i rozwoju oraz produkcji leków biologicznych w Europie. Jesteśmy międzynarodowym zespołem doświadczonych ekspertów oraz ambitnych młodych naukowców posiadających wspólne cele i wartości. Biotechnologia jest naszą pasją, dzięki której wspólnie opracowujemy leki będące nadzieją dla pacjentów cierpiących na ciężkie choroby.
Razem tworzymy przyjazne miejsce pracy, w którym możemy się rozwijać oraz realizować swoje ambicje. Chcielibyśmy, abyś do nas dołączył.

Kierownik laboratorium badawczego nadzoruje prace wykonywane w laboratorium badawczym przedsiębiorstwa. Sprawuje nadzór nad zatrudnionymi w nim pracownikami, laborantami. Jako najbardziej doświadczony spośród nich inicjuje projekty i kontroluje ich rezultaty, a także procesy prowadzące do ich osiągnięcia - koordynuje więc działania personelu na każdym etapie pracy. Praca tego typu nosi znamiona pracy naukowej, dając przy ...
Praca Kierownik Laboratorium Badawczego