Magazynier

Thermoplast Sp. z o.o.

Libiąż

466 dni temu

Firma Thermoplast Sp. z o.o., jeden z wiodących na rynku producentów profili z tworzyw sztucznych,
w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje kandydatów na stanowisko:

Magazynier
Miejsce pracy: Libiąż
 
Oferujemy:
 • Stabilną pracę na pełny etat.
 • Atrakcyjny system wynagradzania.
 • Bony żywieniowe.
 • Karty podarunkowe na święta.
 • Nowoczesny program wdrożeniowy oraz cykl szkoleń.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia.
 • Pracę w młodym, prężnym zespole.
Podstawowe zadania na stanowisku:
 • Przyjmowanie i wydawanie towarów z magazynu, zgodnie z wewnętrznymi procedurami firmy.
 • Nadzór zgodnością stanów magazynowych i prawidłowym zabezpieczeniem towarów w magazynie.
 • Przygotowywanie dokumentacji magazynowej.
 • Nadzór nad właściwym zabezpieczeniem towarów na czas transportu.
 • Uczestnictwo w inwentaryzacjach
Od kandydatów oczekujemy:
 • Wykształcenie minimum zawodowe, wykształcenie średnie będzie dodatkowym atutem.
 • Oczekiwane uprawnienia na wózki widłowe.
 • Podstawowa znajomość obsługi komputera w zakresie programów WORD i EXCEL.
 • Gotowość do pracy w systemie 3 zmianowym.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w magazynie.
 • Dyspozycyjność.
 • Odpowiedzialność.
Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Thermoplast Sp. z o.o. z siedzibą w Libiążu przy ul. Wilczej 3, 32-590 Libiąż wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII pod numerem KRS 0000216167, z kapitałem zakładowym 2.560.000,00 PLN, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 6280001468, REGON 001397229, zwanym dalej „ADMINITRATOREM”.
2. Administrator danych powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzanych danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: m.tokarz@thermoplast.com.pl lub telefonicznie pod numerem +48 692 296 803.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani na podstawie art. 6 ust 1b RODO lub/i na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu.
4. Zakres tych danych zawarty jest w katalogu danych, których podania może wymagać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z Kodeksem Pracy.
5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora:
a. Doradcy Personalni/Agencje Pracy,
b. Współpracownicy administratora.
6. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane kandydatów do pracy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji niezwłocznie usunięte.
8. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji Administrator Danych informuje, że nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu przyszłej rekrutacji chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, jednak nie dłużej niż przez 1 rok.
9. Kandydaci do pracy posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
10. Kandydaci do pracy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane.
12. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych, możemy odmówić świadczenia usług w zakresie wyrażonej zgody.
13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
Poznaj stanowisko: Magazynier 
Magazynier to osoba, która jest wykonuje wszystkie czynności związane działalnością obiektu magazynowego - handlowego bądź przemysłowego, tj. przyjmuje towar na podstawie dokumentów dostawy, przygotowuje wysyłki, wystawia faktury, sprawdza zgodność dokumentów dostawy z dostarczonym towarem, przelicza towar, sprawdza terminy ważności dostarczonych towarów, zabezpiecza towar w magazynach i sukcesywne ...
Praca Magazynier