Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Mistrz Utrzymania Ruchu (m/k)
Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.
Poznań
pracownik fizyczny
23 dni temu

Career Opportunities
at Amazon

Mistrz Utrzymania Ruchu (m/k)
Poznań
Miejsce pracy: Poznań
nr. ref.: 1455178

 

Firma Amazon poszukuje osób z doświadczeniem do pracy na stanowisku Senior Reliability Maintenance Engineering Technician. Zatrudniona osoba dołączy do zespołu w jednym z naszych wysoce zautomatyzowanych, dynamicznie działających centrów logistycznych.

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA:

Osoba na stanowisku Mistrz Utrzymania Ruchu ma zagwarantować przestrzeganie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa, sprawne działanie parku maszynowego na terenie obiektu terminową realizację prac przeglądowych oraz odpowiadać za prowadzenie zmiany.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Zapewnienie pełnej funkcjonalności wszystkich maszyn i urządzeń
 • Inicjowanie nowych rozwiązań technicznych zwiększających wydajność maszyn oraz powodujących zmniejszanie ich awaryjności i kosztów
 • Koordynacja przeglądów okresowych maszyn oraz ich konserwacji
 • Pomoc w przygotowaniu i realizacji planów remontowych maszyn i urządzeń
 • Kontrolowanie poprawności prowadzenia rejestracji parametrów pracy maszyn i urządzeń, opracowywanie instrukcji obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń
 • Dokonywanie ocen stanu technicznego maszyn i urządzeń, zlecanie remontów i dokonywanie kontroli ich wykonania.
 • Zarządzanie kilkuosobowym zespołem
 • Nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji zawodowych na różnych szczeblach w ramach całej organizacji.

PODSTAWOWE WYMAGANIA:

 • Wykształcenie średnie (np. mechanika, automatyka, elektronika)
 • Minimum roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • Praktyczna znajomość problematyki związanej z naprawami, konserwacją maszyn i urządzeń
 • Umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów technicznych
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i podległego zespołu
 • Umiejętność wprowadzania usprawnień w celu zmniejszenia liczby przestojów i uzyskania wymaganego poziomu jakości pracy maszyn
 • Zdolność analitycznego myślenia, orientacja na rozwiązanie problemu
 • Ambicja i łatwość adaptacji się do zmieniającego się otoczenia
 • Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
 • Znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office
 • Komunikatywna znajomość j. angielskiego (min. A2-B1)
 • gotowość do pracy zmianowej w środowisku całodobowym.

PREFEROWANE KWALIFIKACJE:

 • wykształcenie kierunkowe techniczne (Elektronika, Elektryka, Mechanika, Automatyka i Robotyka Elektrotechnika, Mechatronika, Mechanika i Budowa Maszyn, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Umiejętność diagnostyki systemów sterowania (PLC, MMI, serwonapędy, software dedykowany)
 • Nadzór nad informatycznym systemem wspomagania UR (CMMS)
 • Współpraca z instytucjami kontroli i nadzoru (UDT, PIP, Ochrona Środowiska itp.)
 • Współpraca z serwisem krajowym i zagranicznym dostawców maszyn i urządzeń (produkcja i media) w zakresie serwisu i części zamiennych

Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata na bieżące i przyszłe oferty pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji.
Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.

Składając CV i aplikację, upoważniasz firmę Amazon do przesyłania i przechowywania Twoich danych w globalnej bazie danych rekrutacji grupy Amazon oraz do ich udostępniania w celu oceny Twoich kwalifikacji pod kątem tej lub innej oferty pracy.

Poznaj

Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.

Podobne oferty