Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Mistrz w dziale torów
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Warszawa
kierownik/koordynator
pełny etat
umowa o pracę
13 dni temu

Chcesz mieszkać w czystej i sprawnej komunikacyjnie stolicy? Zapraszamy do współpracy! Budujmy razem ekologiczny, nowoczesny i przyjazny transport miejski! Dołącz do Zespołu Kierowników Robót w Zakładzie Energetyki Trakcyjnej i Torów jako:

 

Mistrz w dziale torów
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 2021/203
Będziesz odpowiadać za:

 

Zapewnienie sprawności infrastruktury torowej oraz wykonywanie remontów i inwestycji w torowiskach poprzez planowanie, decydowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolę i reprezentowanie w niżej wymienionych obszarach:

 • bieżącego nadzoru nad realizacja przeglądów infrastruktury torowej,
 • bieżącego nadzoru nad czynnościami konserwacyjnymi infrastruktury torowej, w tym m.in.: oczyszczaniem, smarowaniem, regulacją, utrzymaniem zieleni w pasach torowisk,
 • logistycznego wsparcia brygad realizujących prace utrzymaniowe i modernizacyjne (transporty, zaopatrzenie, zapewnienie sprzętu budowlanego) w oparciu o środki własne i usługi zewnętrznych wykonawców,
 • realizacji inwestycji Spółki w ramach modernizacji infrastruktury torowej z przyległymi obiektami,
 • nadzoru i koordynowania prac zewnętrznych wykonawców usług w ramach prowadzonych robót inwestycyjnych Spółki, w tym zlecanie i rozliczanie robót na podstawie obowiązujących procedur i umów
 • prowadzenia dokumentacji technicznej i rozliczeniowej związanej z realizowanymi inwestycjami Spółki,
 • bieżącego nadzoru nad realizowanymi naprawami bieżącymi i awaryjnymi infrastruktury torowej,
 • utrzymania torowisk w pełnej gotowości eksploatacyjnej w okresie zimowym,
 • utrzymywania w pełnej gotowości obsługi pogotowia torowego,
 • nadzoru nad montażem i demontażem oznakowania tras tramwajowych,
 • prowadzenia dokumentacji rozliczającej czas pracy przyporządkowanych brygad.
Czeka na Ciebie:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • praca w godzinach 6:00 – 14.00, 14:00-22:00, 22:00-6:00,
 • możliwość wykupienia pakietu prywatnej opieki medycznej i karnetów sportowych,
 • bilet na przejazdy całą warszawską komunikacją miejską za jedyną złotówkę rocznie dla Ciebie i Twoich dzieci oraz dofinansowanie do biletów w wysokości 50% dla osób spoza Warszawy,
 • pakiet socjalny (m.in. dofinansowania do urlopu wypoczynkowego dla Ciebie i Twojej rodziny, możliwość otrzymania nisko oprocentowanej pożyczki na remont/zakup mieszkania),
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji (dofinansowujemy studia – nawet do 80% kosztów),
 • możliwość nauki języka angielskiego i niemieckiego w 100% finansowanej przez Spółkę,
 • podwyższone do 2% wpłaty do PPK,
 • zniżki na wydarzenia kulturalne i sportowe
A od Ciebie oczekujemy:

wykształcenia min. średniego technicznego – budowlane, kolejowe, mechaniczne,
minimum 3 lat doświadczenia zawodowego przy robotach budowlanych, drogowych, torowych, spawalniczych lub sanitarnych,
uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
umiejętności obsługi programów MS Word, MS Excel, MS Outlook,
umiejętności obsługi programu AutoCAD – mile widziane,
prawa jazdy kat. B,
doświadczenia w zakresie zarządzania zespołem,
zaangażowania i dobrej organizacji pracy

Przesyłając CV tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Tramwaje Warszawskie sp. z o. o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, dla potrzeb niezbędnych dla obecnego procesu rekrutacji.

Zgoda obejmuje przetwarzanie Twoich danych osobowych zawierających się w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym, innych niż te, które zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa (np. Twoje zdjęcie, zainteresowania).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym Rozporządzeniem RODO) informujemy, że:
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Tramwaje Warszawskie z o. o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, dane kontaktowe: tel. 22 534 43 30, adres poczty elektronicznej: tw@tw.waw.pl;
 • W Tramwaje Warszawskie sp. z o. o., wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dane kontaktowe: tel. 22 526 68 90, adres poczty elektronicznej: abi@tw.waw.pl;
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez administratora w celu rekrutacji pracowników na podstawie art. 6 ust 1 lit. c (wypełnienie obowiązku prawnego określonego przepisami prawa) Rozporządzenia RODO, a dla danych innych niż wymagane przepisami prawa na podstawie lit. a (zgoda osoby, której dane dotyczą) Rozporządzenia RODO;
 • Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym podmiotom/odbiorcom;
 • Administrator nie przewiduje przekazywania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od daty ich otrzymania chyba, że zgoda na ich przetwarzanie zostanie wcześniej cofnięta;
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne; posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając informację na adres e-mail: pracatw@tw.waw.pl;
 • Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Masz prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych (Prezes UODO), gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia RODO;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Osobom, które zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną do obiektu administratora na terenie objętym ochroną fizyczną i techniczną (między innymi poprzez stosowanie urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu – monitoring wizyjny), przekazujemy dodatkowe informacje o przetwarzaniu ich danych osobowych:
 • Twoje dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego przez system monitoringu wizyjnego oraz dane potrzebne do wydania przepustki uprawniającej do wejścia/ wjazdu na teren chroniony w postaci imienia i nazwiska, miejsca (komórki organizacyjnej) do którego się udajesz oraz czasu przebywania na terenie chronionym, a w przypadku, kiedy wjedziesz pojazdem również danych pojazdu (marka, typ i nr rejestracyjny), przetwarzane będą przez administratora w celu ochrony osób i mienia, na podstawie 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia RODO. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora stanowi bezpieczeństwo osób i mienia na terenie chronionym.
 • Twoje dane będą przekazywane odbiorcy danych tj. podmiotowi przetwarzającemu, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług ochrony osób i mienia.
 • Podanie danych potrzebnych do wydania przepustki jest dobrowolne, ale bez tych danych nie będzie możliwe wejście lub wjazd na teren chroniony.
 • Twoje dane osobowe związane z wydaniem przepustki będą przechowywane przez okres 10 lat, a dane rejestrowane przez system monitoringu wizyjnego przez okres 30 dni, chyba że zaistnieje konieczność przetwarzania tych danych w związku z toczącym się postępowaniem – wtedy dane pochodzące z systemu monitoringu wizyjnego będą przetwarzane do zakończenia sprawy.

Poznaj

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Tramwaje Warszawskie służą mieszkańcom stolicy od ponad 150 lat. Każdego roku podróżuje z nami ponad 250 milionów pasażerów.

Głównym przedmiotem działania Spółki zapewnienie nowoczesnej, szybkiej i bezpiecznej zbiorowej komunikacji tramwajowej w całej Warszawie.

Odpowiadamy także za:

- zakup, eksploatację i utrzymanie taboru tramwajowego,

- prowadzenie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i remontów obiektów infrastruktury torowo- sieciowej i budynków.

Zatrudniamy blisko 3 700 pracowników w czterech Zakładach Realizacji Przewozów, Zakładzie Naprawy Tramwajów, Zakładzie Energetyki Trakcyjnej i Torów oraz w dwudziestu trzech komórkach organizacyjnych.

Tramwaje Warszawskie to nie tylko motorniczowie – to również pracownicy zaplecza technicznego, pracownicy administracyjni, inżynierowie i specjaliści z różnych dziedzin m.in.: informatyki, logistyki, zamówień publicznych, energetyki, mechaniki, budownictwa, itd.