Młodszy architekt IT

Impel S.A.

Wrocław

2 dni temu

Impel S.A. – spółka matka największej w Polsce grupy firm świadczących kompleksowe usługi outsourcingowe, poszukuje osoby na stanowisko:

 

Młodszy architekt IT
Miejsce pracy: Wrocław
 
Twoją rolą będzie:
 • Udział w projektach informatycznych w roli architekta rozwiązania;
 • Projektowanie rozwiązań integrujących systemy informatyczne zarówno na poziomie interfejsów aplikacji jak i projektów hurtowni danych;
 • Tworzenie na podstawie wymagań interesariuszy, kompleksowych modeli obejmujących pełne spektrum architektury, na poziomie opisu procesu, modelu danych, aplikacji i technologii;
 • Nadzorowanie realizacji projektów pod kątem ich zgodności z opracowanymi modelami architektury korporacyjnej;
 • Aktualizacja i synchronizacja repozytorium architektonicznego zgodnie z rozwojem i zmianami w działalności Grupy Impel;
 • Nadzór i utrzymanie wybranych obszarów kanonicznego modelu danych oraz portfolio systemów informatycznych;
 • Tworzenie przekrojowych raportów na podstawie danych z repozytorium architektury;
 • Automatyzacja działań związanych z utrzymaniem repozytorium (publikacja, eksport, import, walidacja zgodności z metamodelem i integralności repozytorium);
 • Ciągły rozwój własnych kompetencji architektonicznych.
Zapraszamy do aplikowania, jeśli posiadasz:
 • Znajomość i umiejętność wykorzystania w praktyce: TOGAF, ArchiMate, BPMN, UML, w szczególności:
  • Umiejętność modelowania procesów biznesowych.
  • Umiejętność tworzenia modeli danych w UML.
  • Umiejętność projektowania interfejsów integracyjnych w UML.
 • Znajomość podstawowych wzorców integracji systemów;
 • Znajomość podstaw przeprowadzania analizy biznesowej i systemowej;
 • Znajomość procesów ETL/ELT oraz architektury hurtowni danych;
 • Znajomość architektury rozwiązań chmurowych oraz BigData;
 • Praktyczną umiejętność tworzenia interfejsów REST (OpenAPI 3.0) oraz SOAP, w dowolnym języku programowania;
 • Praktyczną znajomość SQL, JavaScript oraz co najmniej jednego z języków: Python, Java lub C#;
 • Dobrą znajomość narzędzi pakietu Microsoft Office, w szczególności technologii PowerQuery, PowerPivot, PowerView;
 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub techniczne;
 • 2 lata praktyki na podobnym stanowisku – mile widziane;
 • Doświadczenie w budowaniu rozwiązań na dowolnej szynie integracyjnej;
 • Doświadczenie w budowaniu modeli architektonicznych w Sparx Enterprise Architect lub innym oprogramowaniu do zarządzania architekturą korporacyjną;
 • Praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym;
 • Mile widziana znajomość rozwiązań SAP lub innych rozwiązań korporacyjnych.
Oraz cechujesz się:
 • Dokładnością, terminowością, samodzielnością;
 • Innowacyjnością;
 • Umiejętnością pracy projektowej, także pod presją czasu.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę;
 • Odpowiedzialne stanowisko pracy;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Współpracę z doświadczonymi specjalistami w swojej dziedzinie;
 • Możliwość korzystania z ubezpieczenia medycznego, karty Multisport.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane pracą proszone są o kontakt za pomocą przycisku:

 

 APLIKUJ TERAZ 

Grupa Impel to:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Impel SA z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 (dalej Spółka).


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.


Podstawą przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polega na zabezpieczeniu Impel SA przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanymi z procesem rekrutacji. W przypadku zamieszczenia przez Panią/Pana klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzięcie udziału w procesie prowadzonej rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.


Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych w naszych rekrutacjach znajdziesz tutaj


Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:


Inspektor Ochrony Danych:

Tel: + 48 22 211 18 60 E-mail: iod@auraco.pl

Impel SA z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118

Poznaj

Impel S.A.

Impel – grupa kapitałowa, której wiodąca spółka akcyjna jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Przedsiębiorstwa tworzące grupę działają w branży usług dla innych przedsiębiorstw. Spółka Impel powstała 19 listopada 1990 r.