Młodszy bibliotekarz / Starszy kustosz do katalogowania publikacji z zakresu nauk rolniczych
Biblioteka Narodowa
Warszawa
specjalista junior / mid / senior
pełny etat / część etatu
17 godz. temu

 

Rekrutacja na stanowisko: młodszego bibliotekarza/starszego kustosza do katalogowania publikacji z zakresu nauk rolniczychOd kandydatów oczekujemy m.in.:
 • wykształcenia wyższego,
 • dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2),
 • dobrej znajomości terminologii z zakresu nauk rolniczych,
 • znajomości ustawy o bibliotekach i ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych wraz z ich aktami wykonawczymi,
 • bardzo dobrej znajomości zasad gromadzenia zbiorów w BN (zarządzenie dyrektora BN nr 155 z 2018 r.),
 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności organizacji czasu pracy i podziału zadań,
 • umiejętności selekcji informacji.
Dodatkowo od kandydata na bibliotekarza oczekujemy m.in.:
 • umiejętności katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • umiejętności tworzenia rekordów wzorcowych,
 • umiejętności tworzenia tezaurusa dziedzinowego,
 • znajomości Przepisów katalogowania Biblioteki Narodowej,
 • znajomości zasad redakcji i doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • znajomości formatu MARC 21,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu nauk rolniczych lub bibliologii.
Dodatkowo od kandydata na starszego bibliotekarza oczekujemy m.in.:
 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • umiejętności samodzielnego tworzenia rekordów wzorcowych,
 • umiejętności tworzenia tezaurusa dziedzinowego,
 • znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,
 • bardzo dobrej znajomości Przepisów katalogowania Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości zasad redakcji i doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu nauk rolniczych lub bibliologii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.
Dodatkowo od kandydata na kustosza oczekujemy m.in.:
 • wykształcenia wyższego (stopień doktora nauk rolniczych),
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej C1),
 • bardzo dobrej znajomości terminologii z zakresu nauk rolniczych,
 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • umiejętności samodzielnego tworzenia rekordów wzorcowych,
 • umiejętności tworzenia tezaurusa dziedzinowego,
 • bardzo dobrej znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,
 • bardzo dobrej znajomości Przepisów katalogowania Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości zasad redakcji i doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,
 • znajomości teorii bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,
 • znajomości księgozbiorów dziedzinowych oraz bibliografii dziedzinowych i bibliograficznych baz danych z zakresu nauk rolniczych,
 • znajomości rynku wydawniczego publikacji z zakresu nauk rolniczych,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu nauk rolniczych wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu bibliologii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.
Dodatkowo od kandydata na starszego kustosza oczekujemy m.in.:
 • wykształcenia wyższego (stopień przynajmniej doktora nauk rolniczych),
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej C1),
 • bardzo dobrej znajomości terminologii z zakresu nauk rolniczych,
 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • umiejętności samodzielnego tworzenia rekordów wzorcowych,
 • umiejętności tworzenia tezaurusa dziedzinowego,
 • bardzo dobrej znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,
 • bardzo dobrej znajomości Przepisów katalogowania Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości zasad redakcji i doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,
 • bardzo dobrej znajomości teorii bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,
 • bardzo dobrej znajomości księgozbiorów dziedzinowych oraz bibliografii dziedzinowych i bibliograficznych baz danych z zakresu nauk rolniczych,
 • bardzo dobrej znajomości rynku wydawniczego publikacji z zakresu nauk rolniczych,
 • wygłoszenia referatu na seminarium BN,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu nauk rolniczych wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW,
 • przynajmniej dwóch publikacji naukowych z zakresu bibliologii wydanych w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.
Zakres obowiązków na stanowisku młodszego bibliotekarza obejmuje m.in.:
 • katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • tworzenie i modyfikację rekordów wzorcowych deskryptorów wszystkich typów.
Dodatkowo na stanowisku bibliotekarza zakres obowiązków obejmuje m.in.:
 • tworzenie deskryptorów przedmiotowych dla publikacji z zakresu nauk rolniczych,
 • tworzenie tezaurusa z zakresu nauk rolniczych,
 • katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych.
Dodatkowo na stanowisku starszego bibliotekarza zakres obowiązków obejmuje m.in.:
 • tworzenie deskryptorów przedmiotowych dla publikacji z zakresu nauk rolniczych,
 • tworzenie tezaurusa z zakresu nauk rolniczych,
 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • korektę opisów bibliograficznych.
Dodatkowo na stanowisku kustosza zakres obowiązków obejmuje m.in.:
 • tworzenie deskryptorów przedmiotowych dla publikacji z zakresu nauk rolniczych,
 • tworzenie tezaurusa z zakresu nauk rolniczych i kontrolę nad nim,
 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • korektę opisów bibliograficznych,
 • dbanie o spójność opisów bibliograficznych publikacji z zakresu nauk rolniczych w ramach DBN,
 • współpracę z Instytutem Bibliograficznym przy tworzeniu i modyfikacji rekordów wzorcowych deskryptorów przedmiotowych z zakresu nauk rolniczych,
 • współpracę z bibliotekarzami innych bibliotek w zakresie opisu bibliograficznego publikacji oraz deskryptorów z zakresu nauk rolniczych,
 • prowadzenie szkoleń z katalogowania publikacji z zakresu nauk rolniczych z zastosowaniem DBN,
 • prowadzenie prac naukowych dotyczących katalogowania publikacji z zakresu nauk rolniczych,
 • przeprowadzanie specjalistycznych kwerend z zakresu nauk rolniczych,
 • wybór do zbiorów BN publikacji obcych z zakresu nauk rolniczych.
Dodatkowo na stanowisku starszego kustosza zakres obowiązków obejmuje m.in.:
 • tworzenie deskryptorów przedmiotowych dla publikacji z zakresu nauk rolniczych,
 • tworzenie tezaurusa z zakresu nauk rolniczych i kontrolę nad nim,
 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • korektę opisów bibliograficznych,
 • dbanie o spójność opisów bibliograficznych publikacji z zakresu nauk rolniczych w ramach DBN,
 • współpracę z Instytutem Bibliograficznym przy tworzeniu i modyfikacji rekordów wzorcowych deskryptorów przedmiotowych z zakresu nauk rolniczych,
 • współpracę z bibliotekarzami innych bibliotek w zakresie opisu bibliograficznego publikacji oraz deskryptorów z zakresu nauk rolniczych,
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych z katalogowania publikacji z zakresu nauk rolniczych z zastosowaniem DBN,
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych z katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • prowadzenie prac naukowych dotyczących katalogowania publikacji z zakresu nauk rolniczych,
 • prowadzenie prac naukowych dotyczących bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,
 • przeprowadzanie specjalistycznych kwerend z zakresu nauk rolniczych,
 • wybór do zbiorów BN publikacji obcych z zakresu nauk rolniczych.
Wymiar czasu pracy:
 • pełny etat lub ¾ etatu.
Wynagrodzenie zasadnicze dla pełnego etatu:
 • 3 400 zł (młodszy bibliotekarz),
 • 3 800 zł (bibliotekarz),
 • 4 200 zł (starszy bibliotekarz),
 • 4 800 zł (kustosz),
 • 5 500 zł (starszy kustosz).

Zgłoszenia są przyjmowane do 15 stycznia 2022 r.


Rozmowy z wybranymi kandydatami przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora BN.

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w plikach opisanych imieniem i nazwiskiem kandydata na adres e-mail: rekrutacja@bn.org.pl.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Narodową, z którą można kontaktować się pod adresem: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: daneosobowe@bn.org.pl
Państwa dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Państwa zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celach rekrutacyjnych Biblioteki Narodowej" Jeżeli zapomną ją Państwo wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które zostanie przesłana aplikacja,
2. na inne, podobne stanowiska w Bibliotece Narodowej przez okres 1 pełnego roku kalendarzowego, o ile zostanie wyrażona na to odrębna zgoda: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla celów przyszłych rekrutacji w Bibliotece Narodowej",
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić należy przesłać email na adres daneosobowe@bn.org.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj
Aplikuj teraz

Poznaj

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.