Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Młodszy bibliotekarz / Starszy kustosz w Zakładzie Starych Druków Biblioteki Narodowej

Biblioteka Narodowa

Warszawa

156 dni temu


Biblioteka Narodowa ogłasza rekrutację na stanowisko

 

Rekrutacja na stanowisko: od młodszego bibliotekarza do starszego kustosza w Zakładzie Starych Druków Biblioteki Narodowej (1 stanowisko)


Miejsce pracy: Warszawa


Od kandydatów oczekujemy m.in.:
 • wykształcenia wyższego magisterskiego w zakresie filologii klasycznej,
 • bardzo dobrej znajomości języka rosyjskiego,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.
Od kandydatów na stanowisko kustosza dodatkowo oczekujemy m.in.:
 • bardzo dobrej umiejętności katalogowania starodruków,
 • bardzo dobrej znajomości historii bibliotek polskich,
 • przynajmniej dwóch publikacji w czasopiśmie punktowanym MNiSzW.
Od kandydatów na stanowisko starszego kustosza dodatkowo oczekujemy m.in.:
 • bardzo dobrej umiejętności katalogowania starodruków,
 • bardzo dobrej znajomości historii bibliotek polskich i europejskich,
 • bardzo dobrej znajomości rosyjskich zbiorów bibliotecznych,
 • autorstwa lub redakcji przynajmniej jednego tomu katalogu starodruków,
 • przynajmniej trzech publikacji w czasopiśmie punktowanym MNiSzW.
Zakres obowiązków obejmuje m.in.:
 • katalogowanie zbiorów Zakładu Starych Druków,
 • kwerendy w zasobie Zakładu Starych Druków.
Dodatkowo zakres obowiązków dla kustosza obejmuje m.in.:
 • samodzielne katalogowanie starodruków,
 • samodzielne katalogowanie starodruków polskich znajdujących się w bibliotekach rosyjskich,
 • redagowanie tomów katalogów starodruków,
 • prowadzenie kontrolnej korekty opisów.
Dodatkowo zakres obowiązków dla starszego kustosza obejmuje m.in.:
 • samodzielne katalogowanie starodruków,
 • samodzielne katalogowanie starodruków polskich znajdujących się w bibliotekach rosyjskich,
 • redagowanie tomów katalogów starodruków,
 • prowadzenie szkoleń dla młodszych pracowników,
 • sporządzanie ekspertyz i wycena starodruków,
 • poszukiwanie polskich zbiorów znajdujących się poza granicami Polski,
 • prowadzenie kontrolnej korekty opisów.
Wymiar czasu pracy:
 • pełny etat.
Wynagrodzenie zasadnicze:
 • 2 900 zł (młodszy bibliotekarz),
 • 3 200 zł (bibliotekarz),
 • 3 500 zł (starszy bibliotekarz),
 • 4 300 zł (kustosz),
 • 5 000 zł (starszy kustosz).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Narodową, z którą można kontaktować się pod adresem: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: daneosobowe@bn.org.pl
Państwa dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Państwa zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celach rekrutacyjnych Biblioteki Narodowej" Jeżeli zapomną ją Państwo wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które zostanie przesłana aplikacja,
2. na inne, podobne stanowiska w Bibliotece Narodowej przez okres 1 pełnego roku kalendarzowego, o ile zostanie wyrażona na to odrębna zgoda: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla celów przyszłych rekrutacji w Bibliotece Narodowej",
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić należy przesłać email na adres daneosobowe@bn.org.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj

Poznaj

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Poznaj stanowisko: Bibliotekarz

Bibliotekarz, jak sugeruje sama nazwa stanowiska jest osobą zatrudnioną w bibliotece i nadzorującą jej funkcjonowanie na wielu płaszczyznach. Osoba obsadzona na tym stanowisku pozyskuje, kataloguje i przechowuje zbiory biblioteczne, w rozumieniu nie tylko samych książek, lecz także periodyków, materiałów cyfrowych, zdjęć i innych nośników, zawierających publikacje fabularne, naukowe i inne. Bibliotekarz na podstawie ...
Bibliotekarz Praca Bibliotekarz

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (770)
Wałbrzych (53)
Legnica (67)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (181)
Toruń (97)
Lubelskie:
Lublin (123)
Chełm (22)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (826)
Tarnów (44)
Nowy Sącz (37)
Mazowieckie:
Warszawa (1673)
Radom (69)
Płock (37)
Opolskie:
Opole (120)
Nysa (20)
Podkarpackie:
Rzeszów (79)
Przemyśl (30)
Podlaskie:
Białystok (103)
Suwałki (39)
Łomża (25)
Pomorskie:
Gdańsk (400)
Gdynia (154)
Słupsk (48)
Śląskie:
Katowice (465)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (97)
Elbląg (46)
Ełk (17)
Wielkopolskie:
Poznań (503)
Kalisz (44)
Konin (43)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (259)
Koszalin (58)
Kołobrzeg (23)
Auchan (113)
Tesco (517)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (18)
STRABAG (12)
ABB (77)
Accenture (242)
Luxoft (193)
PKO BP (268)
KPMG (33)
Orange (21)
IKEA (2)
Budimex (24)

Rekrutują z Praca.pl