Młodszy bibliotekarz/starszy kustosz w Zakładzie Starych Druków

Biblioteka Narodowa

Warszawa

461 dni temu


Biblioteka Narodowa ogłasza rekrutację na stanowisko młodszego bibliotekarza/starszego kustosza w Zakładzie Starych Druków

 

Rekrutacja na stanowisko: młodszego bibliotekarza/starszego kustosza w Zakładzie Starych Druków (pięć stanowisk)


Miejsce pracy: Warszawa


Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego magisterskiego (filologia klasyczna),
 • biegłej znajomości języka łacińskiego,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
 • dobrej znajomości języka niemieckiego,
 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.
Od kandydatów na stanowisko kustosza/starszego kustosza dodatkowo oczekujemy:
 • bardzo dobrej umiejętności katalogowania starodruków,
 • przynajmniej jednej publikacji w czasopiśmie punktowanym MNiSzW.
Zakres obowiązków:
 • katalogowanie starodruków.
Dodatkowo zakres obowiązków dla kustosza/starszego kustosza obejmuje:
 • samodzielne katalogowanie starodruków,
 • prowadzenie kontrolnej korekty opisów.
 Wymiar czasu pracy:
 • pełny etat.
Wynagrodzenie zasadnicze:
 • 2 900 zł (młodszy bibliotekarz),
 • 3 200 zł (bibliotekarz),
 • 3 500 zł (starszy bibliotekarz),
 • 4 300 zł (kustosz),
 • 5 000 zł (starszy kustosz).
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Bibliotece Narodowej w Warszawie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji procesu obecnej rekrutacji. Moje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Podanie moich danych Bibliotece Narodowej jest dobrowolne. Mam prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Mam świadomość, że niepodanie moich danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji w Bibliotece Narodowej z siedzibą w Warszawie.

Poznaj

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Poznaj stanowisko: Bibliotekarz

Bibliotekarz, jak sugeruje sama nazwa stanowiska jest osobą zatrudnioną w bibliotece i nadzorującą jej funkcjonowanie na wielu płaszczyznach. Osoba obsadzona na tym stanowisku pozyskuje, kataloguje i przechowuje zbiory biblioteczne, w rozumieniu nie tylko samych książek, lecz także periodyków, materiałów cyfrowych, zdjęć i innych nośników, zawierających publikacje fabularne, naukowe i inne. Bibliotekarz na podstawie ...
Bibliotekarz Praca Bibliotekarz

Rekrutują z Praca.pl