Młodszy Specjalista / Specjalista w Dziale Zarządzania Procesem Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli XII w Departamencie Kontroli
Centrala NFZ
Katowice
specjalista junior / mid
pełny etat
umowa o pracę
1 dzień temu

Młodszy Specjalista / Specjalista w Dziale Zarządzania Procesem Kontroli
w Terenowym Wydziale Kontroli XII w Katowicach
w Departamencie Kontroli

 

Numer ogłoszenia: DK/21/217

Miejsce pracy: Katowice

1 etat / umowa o pracę

 

Termin składania ofert: 29.10.2021 r.

 

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • prowadzenie prac analitycznych w zakresie realizacji kontraktów oraz dostępności do świadczeń;
 • dokonywanie analizy danych w zakresie udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej wynikających z umów zawartych ze świadczeniodawcami;
 • wykonywanie czynności związanych z monitorowaniem sprawozdawczości statystycznej;
 • prowadzenie bieżących analiz dotyczących refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dostępnych na receptę;
 • prowadzenie korespondencji w EZD;
 • wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie przełożonych.
WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe (preferowane: ekonomiczne, informatyczne, matematyczne, administracyjne, prawnicze);
 • na stanowisko młodszego specjalisty minimum rok pracy zawodowej;
 • na stanowisko specjalisty minimum 3 lata pracy zawodowej.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • znajomość uregulowań prawnych dotyczących rozliczania świadczeń;
 • znajomość zasad funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej oraz przepisów prawa będących podstawą funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych;
 • znajomość innych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 • doświadczenie w prowadzeniu analiz zbiorów danych;
 • preferowane doświadczenie w analizach z obszaru systemu ochrony zdrowia;
 • doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w tym w szczególności Excel (m.in. tabele przestawne);
 • umiejętność wyszukiwania i wykorzystywania źródeł informacji/literatury dotyczących funkcjonowania systemów ochrony zdrowia;
 • umiejętność obsługi urządzeń elektronicznych;
 • znajomość języka zapytań SQL;
 • znajomość programu MS Access,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach ochrony zdrowia;
 • kreatywność, rzetelność, terminowość, komunikatywność,
 • zaangażowanie, samodzielność, odpowiedzialność;
 • otwartość na wiedzę i zdobywanie nowych umiejętności.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia (zaświadczenia) lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 29.10.2021 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria czynna od 8.00 do 16.00) lub przesłać na adres:


Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia


ul. Rakowiecka 26/30

02-528, Warszawa

z dopiskiem: oferta pracy DK/21/217

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

 

 APLIKUJ 

Aplikuj teraz

Poznaj

Centrala NFZ